ไม่สนคำเตือน!ชาวนาเผาตอซังข้าวส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 09:25 น.
ไม่สนคำเตือน!ชาวนาเผาตอซังข้าวส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นครราชสีมา-ไม่ให้ความร่วมมือ! ชาวนาแห่เผาตอซังข้าวสร้างความเดือดร้อนผู้สัญจรผ่านไปมา วอนภาครัฐหามาตรการเอาจริง

ที่ถนนสาย พิมาย-บ้านซาด ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมกับพื้นที่อำเภอคง อำเภอโนนแดง ชาวนาเร่งจุดเผาไฟตอซังและฟางข้าวในแปลงนา จำนวนหลายสิบไร่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงมือทำนาปลูกข้าวในฤดูกาลเพาะปลูก เศษฝุ่นละอองขนาดเล็ก และขี้เถ้าจากการจุดไฟเผาตอซังข้าวและฟางข้าว พัดปลิวตามกระแสแรงลมตกลงมาบนพื้นผิวการจราจรด้วย สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาเพระมองไม่เห็นเส้นทาง

ก่อนหน้านี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวขอความร่วมมือชาวนางดเผาตอซัง เพราะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมแต่ชาวนาในพื้นที่ก็ไม่สนคำเตือนฝ่าฝืนจุดไฟเผาต่อซังข้าวกันจรเกิดกลุ่มควันจำนวนมากลอยปกคลุมดังกล่าว ชาวบ้านอยากให้หน่วยงานรัฐเอาจริงกับชาวนาที่ไม่สนใจคำเตือนเหล่านี้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต