ฝุ่นPM2.5ปกคลุมน่านเกินค่ามาตรฐาน เริ่มส่งผลกระทบสุขภาพประชาชน

วันที่ 16 ม.ค. 2563 เวลา 12:00 น.
ฝุ่นPM2.5ปกคลุมน่านเกินค่ามาตรฐาน เริ่มส่งผลกระทบสุขภาพประชาชน
น่าน-สถานการณ์ฝุ่นเริ่มปกคลุมพื้นที่น่านวัดค่าPM2.5เกินค่ามาตรฐานมา3วันติดต่อเนื่องกัน เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

สภาพอากาศและสภาพท้องฟ้าในจังหวัดน่าน เริ่มมีปัญหาหมอกควันปกคลุมมาแล้ว 3 วัน ซึ่งประชาชนสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทั้งพื้นที่การเกษตรต่างอำเภอรอบนอก และในเขตอำเภอเมืองน่าน ซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการปรับพื้นที่เตรียมแปลงทำการเกษตร และเกษตรกรส่วนหนึ่งยังใช้วิธีการจุดไฟเผาเศษซากวัชพืชในแปลงเกษตร ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นและหมอกควันไฟ

สำหรับประชาชนทั่วไป ขณะนี้เริ่มมีการใช้แอพลิเคชั่น ในการตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศ และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน วัดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ได้ที่ 57 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนแล้ว เช่น อาการไอ จาม แสบตา หายใจลำบาก แน่นหน้าอก โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องทำงานกลางที่โล่งแจ้งด้วย ซึ่งจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือต้องมีอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองในอากาศเข้าสู่ร่างกาย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต