ประกาศผลแล้วการประกวดภาพถ่าย “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

วันที่ 29 ธ.ค. 2562 เวลา 13:24 น.
ประกาศผลแล้วการประกวดภาพถ่าย “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”
ปทุมธานี-กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลจัดประกวดภาพถ่าย “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” สื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีน ผูกพันกับสายน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก และนครไชยศรี

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และ สมุทรปราการ จัดงาน“วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยเชิญชวนประชาชนทั่วไปส่งผลงานประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 30,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจส่งประกวดภาพถ่ายในงาน“วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ทั้งนี้ นอกจากจะมีคุณค่าสำหรับเจ้าของภาพแล้ว ยังเป็นเสมือนสื่อในการถ่ายทอดเหตุการณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล วัฒนธรรมประเพณีชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีน ซึ่งแต่ละจังหวัดเป็นอู่อารยธรรมสำคัญ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย เป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก นครไชยศรี มาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงปัจจุบันคือยุคกรุงรัตนโกสินทร์

นอกจากนั้น มีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงภูมิหลังประวัติศาสตร์ของชาติไทยและพัฒนาการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ ทั้งนี้ได้ดำเนินการตัดสินการประกวดภาพถ่ายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินครั้งนี้ 5 คนประกอบด้วยนายอุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจ.นครปฐม นางปองทิพย์ วิวัฒนสิเนศวร หัวหน้ากลุ่มท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจ.ปทุมธานี นายพงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ นายชลิต ผิวผ่อง ผู้แทนสื่อมวลชน และน.ส.สุธิดา ภู่พูลทรัพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานการท่องเที่ยวจ.นนทบุรี

สำหรับ ผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ประกอบด้วย ประเภท “ภาพถ่ายวิถีชีวิตสายน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล" รางวัลชนะเลิศ นายฉัตรชัย มาตยภูธร ชื่อภาพถ่าย “พลบค่ำ ณ สะพานวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายวัฒนา เจริญชัยนพกุล ชื่อภาพถ่าย “สายน้ำสายธารชีวิต”รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายศิววงศ์ แซ่ล้อ ชื่อภาพถ่าย “คุ้งน้ สมุทรปราการ” รางวัลชมเชย น.ส.วิไลวรรณ งามเฉลียว ชื่อภาพถ่าย “อุ้มรัก”

ประเภท “ภาพถ่ายกิจกรรมภายในงาน” รางวัลชนะเลิศ นายฉัตรชัย มาตยภูธร ชื่อภาพถ่าย “แบ่งปันความสุขสนุกสนานตามแบบฉบับชาวอิสลาม” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.สุรดา ศรีเจริญภากร ชื่อภาพถ่าย “สามเกลอ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายสมโภชน์ วงศ์ขร ชื่อภาพถ่าย “ตะวันชิงพลบ” รางวัลชมเชย น.ส.วิณิชชา ปิ่นทอง ชื่อภาพถ่าย “ชาชักชาเย็นที่เย็นใจ”

ประเภท “ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน”รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงขวัญข้าว เจริญชัยนพกุล ชื่อภาพถ่าย “จากรุ่นสู่รุ่น” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล ชื่อภาพถ่าย “ชาชักสายใยวัฒนธรรม” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายไกรวุฒน์ จำปา ชื่อภาพถ่าย “มาเป็นคู่” รางวัลชมเชย น.ส.วสุรดา ศรีเจริญภากร ชื่อภาพถ่าย “ลงลายทอง”

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต