"ซานต้าตู่"ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านภูดินขลุกอยู่กับนร.หยอกล้อกันอย่างสนุกสนาน

วันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 19:55 น.
"ซานต้าตู่"ตรวจเยี่ยมร.ร.บ้านภูดินขลุกอยู่กับนร.หยอกล้อกันอย่างสนุกสนาน
ชัยภูมิ- นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านภูดิน สวมหมวกซานต้าครอส ร่วมพูดคุยกับเด็กนักเรียนอย่างสนุกสนาน

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ซึ่งอยู่ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา(PartnershipSchool) ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยนายกฯสวมหมวกซานต้าครอส พร้อมรับการ์ดอวยพรรับฟังเพลงเมอรี่คริสต์มาส และร่วมพูดคุยกับเด็กนักเรียนอย่างสนุกสนาน

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นจุดสุดท้ายของการลงพื้นที่จ.ชัยภูมิ เพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอนลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ(ActiveLearning)พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการพัฒนาทักษะอาชีพการสาธิตการบังคับหุ่นยนต์ (Robotics)โดยเด็กพิเศษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเขียนโปรแกรม(Coding)และเยี่ยมชมแปลงเพาะชำอ้อยของโรงเรียน

สำหรับ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)แห่งนี้ กลุ่มมิตรผลสนับสนุนและเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งนอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วโรงเรียนยังได้ให้ความสำคัญในการเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สามารถหาคำตอบและสื่อสารนำเสนอได้ด้วยตัวเอง โดยมีครูเป็นโค้ช หรือเป็นพี่เลี้ยงพร้อมเทคโนโลยีรู้ภาษา coding (โค้ดดิ้ง) มาใช้ในการเรียนการสอนด้วยและจากแนวคิดของการพัฒนาโรงเรียนภูดินจังหวัดชัยภูมิยังได้นำขยายผลไปสู่โรงเรียนตามสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนโดยรอบอาทิ โรงเรียนมันสำปะหลังโรงเรียนไก่โรงเรียนไหม