ลองกองยะลาออกผลผลิตแล้วสถานีรถไฟยะลาเพิ่มโบกี้กระจายสินค้า

วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 11:00 น.
ลองกองยะลาออกผลผลิตแล้วสถานีรถไฟยะลาเพิ่มโบกี้กระจายสินค้า
ยะลา-ลองกองยะลาออกผลผลิตประชาชนใช้บริการรถไฟในการขนส่ง รฟท.เตรียมเพิ่มโบกี้เพิ่มรองการกระจายสินค้าตามความต้องการของตลาด

บรรยากาศที่สถานีรถไฟยะลา ประชาชนได้นำลองกองบรรจุกล่องมาใช้บริการขนส่งให้ยังญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟยะลาคอยอำนวยความสะดวกทั้งการคัดแยกกล่องลองกองและจัดแบ่งตามจังหวัดต่างๆ ในโบกี้รถสินค้า

นายอามะ ลาเต๊ะ นายสถานีรถไฟยะลา กล่าวว่า ช่วงนี้ลองกองเริ่มทยอยออกผลผลิตได้เตรียมนำตู้ขบวนรถชั้น 3 มาช่วยเป็นห้องสำหรับบรรจุผลผลิตลองกองซึ่งยังรองรับได้อยู่ ส่วนใหญ่ประชาชนจะส่งปลายทางยังกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ เช่น อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.นครปฐม และ จ.สุราษฎร์ธานี ขณะนี้ทางการรถไฟยังไม่มีโปรโมชั่นลดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด แต่อาจจะมีมาตรการในการปรับราคาพิเศษให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อรองรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม อยากฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่ต้องการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรลองกองไปต่างจังหวัด กล่องหรือภาชนะที่บรรจุให้ใช้กล่องที่แข็งแรง ต้องซ้อนให้แน่น เพราะลองกองที่เป็นช่อก็อาจจะร่วงหล่นได้ อาจจะทำให้ผลไม้เสียหายได้

สำหรับภาพรวมของผลผลิตลองกองที่เริ่มทยอยออกสู่ตลาดในพื้นที่จังหวัดยะลา ล่าสุดขณะนี้อยู่ที่ 4,546 ตัน คิดเป็น 58 เปอร์เซ็นต์ โดยอำเภอธารโตเป็นอำเภอที่มีการปลูกมากที่สุด รองลงมาคืออำเภอบันนังสตา

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต