ร.พ.ห้วยแถลงวิกฤตแล้งผู้ว่าฯโคราชสั่งเจาะบาดาล-ผันน้ำดิบเติม

วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 09:22 น.
ร.พ.ห้วยแถลงวิกฤตแล้งผู้ว่าฯโคราชสั่งเจาะบาดาล-ผันน้ำดิบเติม
นครราชสีมา-รพ.ห้วยแถลงวิกฤตแล้งลดใช้น้ำลงกว่า50%ผู้ว่าฯโคราชสั่งเจาะบาดาล-ผันน้ำดิบเติมเพิ่มขณะที่เขตเทศบาลห้วยแถลงเหลือน้ำดิบผลิตประปาแค่ 3 วันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสูบน้ำดิบจากแหล่งใกล้เคียง

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่โรงพยาบาลห้วยแถลงซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง มีผู้ป่วยวันละประมาณ 400 รายต่อวัน ปัจจุบันใช้น้ำจากบ่อบาดาล2 บ่อ เนื่องจากน้ำประปามีไม่เพียงพอใช้ ซึ่งจากเดิมใช้น้ำวันละ 40 ลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนี้ต้องลดการใช้น้ำลงเหลือวันละ 20 ลูกบาศก์เมตรและจำเป็นต้องเปิด-ปิดน้ำใช้เป็นเวลาเพื่อสำรองน้ำจากบ่อบาดาลกักเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้

หลังจากตรวจดูสภาพปัญหา นายวิเชียรได้สั่งให้เจาะบ่อบาดาลเพิ่มอีก1บ่อ เพื่อให้โรงพยาบาลมีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอจากนั้น ไปตรวจสถานการณ์น้ำในอ่างห้วยหินลาดตอนล่าง ซึ่งกักเก็บน้ำดิบไว้ใช้ผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยแถลงกว่า 2,000 ครัวเรือน แต่พบว่ามีปริมาณน้ำเหลือใช้ได้เพียง 3 วัน จึงสั่งการให้อำเภอห้วยแถลงเร่งสูบน้ำจากอ่างห้วยหินลาดตอนบนและสูบน้ำจากบ่อบาดาลใกล้เคียงมาเติมเข้าสู่อ่างห้วยหินลาดตอนล่างแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนให้ประชาชนได้มีน้ำใช้คาดว่าจะมีน้ำใช้ต่อไปได้อีกระยะเวลาหนึ่งส่วนแผนแก้ไขปัญหาระยะยาว จะมีการเดินท่อสูบน้ำจากลำฉมวก ระยะกว่า 16 กิโลเมตร ไปยังอ่างห้วยหินลาดตอนล่าง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 40 วันจึงจะแล้วเสร็จ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต