โคราชแก้แล้งหนักชลประทานเร่งขุดเปิดทางน้ำที่ค้างตามแอ่งไว้ผลิตประปา

  • วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 09:24 น.

โคราชแก้แล้งหนักชลประทานเร่งขุดเปิดทางน้ำที่ค้างตามแอ่งไว้ผลิตประปา

นครราชสีมา-ภัยแล้งโคราชขยายวงกว้างครอบคลุม32อำเภอชลประทานเร่งขุดเปิดทางน้ำที่ค้างตามแอ่งให้ไหลไปเขื่อนพิมายไว้ผลิตประปา

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62 สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขยายวงกว้างออกไปครอบคลุมเกือบทั้ง 32 อำเภอปริมาณน้ำในเขื่อนหลักต่างๆของจังหวัด มีน้ำเหลือน้อยมากเช่นเดียวกันกับปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมาย อำเภอพิมายมีปริมาณน้ำเหลือไม่ถึง 10% ของความจุกักเก็บทำให้เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จำเป็นต้องนำรถแบ็คโฮขนาดใหญ่ จำนวน 2 คัน ลงขุดเปิดทางให้น้ำไหลเข้าภายในเขื่อนเพื่อให้ปริมาณน้ำทั้งหมดไหลเข้ามารวมกันอยู่บริเวณประตูเขื่อนให้ได้มากที่สุดหลังพบว่า เหนือเขื่อนพิมายยังคงมีปริมาณน้ำที่ตกค้างอยู่ตามแอ่งน้ำ แต่เนื่องจากมีตะกอนดินทรายทำให้เกิดการตื้นเขิน จึงต้องขุดเปิดทางน้ำให้ไหลมารวมกันไว้เพื่อจะได้เก็บกักไว้ใช้ผลิตน้ำประปาให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลในเมือง และในเขตเทศบาลตำบลพิมายได้ใช้อุปโภคบริโภค เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ