เครือข่ายคนเพชรบูรณ์ค้านบริษัททุนข้ามชาติสำรวจแร่2อำเภอ

วันที่ 29 พ.ค. 2562 เวลา 15:42 น.
เครือข่ายคนเพชรบูรณ์ค้านบริษัททุนข้ามชาติสำรวจแร่2อำเภอ
เพชรบูรณ์-กลุ่มเครือข่ายคนเพชรบูรณ์ต้านเหมืองแร่ค้านบริษัททุนข้ามชาติขอสำรวจแร่ในพื้นที่อำเภอหนองไผ่-ชนแดน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม เวลา 08.30 น. กลุ่มประชาชนเครือข่ายคัดค้านไม่เอาเหมืองแร่กว่า 300 คน นำโดยนายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ,นางนิภา เจนจบธรรม ,นางสุทธญาณ์ กุรินทร์, นางสุพัฒชา ทองอินทร์, นายสมศักดิ์ คงวิเศษ และนส.อนัศยา เจนจบธรรม ทนายความเครือข่ายฯ ได้ยื่นหนังสือและรายชื่อประชาชนที่ร่วมกันคัดค้านการออกอาชญาบัตรสำรวจแร่ที่อ.หนองไผ่และอ.ชนแดน ซึ่งบริษัททุนข้ามชาติอยู่ระหว่างในขั้นตอนการยื่นขอ ต่อนายสืบศักดิ์ วิจารณ์ปรีชา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

จากนั้นแกนนำได้ร่วมหารือกับนายสืบศักดิ์และนายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ รวมทั้งตัวแทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ส.ส.เพชรบูรณ์ เขต 4 เข้าร่วมประชุมด้วย และได้ข้อสรุปด้งนี้

1.ทางจังหวัดฯพร้อมจะนำเจตนารมณ์ข้อเรียกร้องของภาคประชาชนทุกเรื่อง แนบประกอบเรื่องพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการเหมืองแร่ ในขณะที่ทางจังหวัดจะรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนเป็นหลัก ในการมีความเห็นเพื่อประกอบพิจารณาเช่นกัน

2.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งให้แสดงกริยาและการพูดจากับประชาชนอย่างสุภาพเป็นมิตร

และ3.หากพบว่ามีการเข้าขุดเจาะสำรวจแร่ในบริเวณพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งกับผู้ใหญ่บ้านหรือตำรวจในพื้นที่หรือทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปจับกุมดำเนินคดีได้ทันที

หลังจากนั้นนายสืบศักดิ์ได้แถลงกับกลุ่มเครือข่ายฯโดยรับปากว่า ก่อนจะส่งความเห็นของจังหวัดไปยังส่วนกลาง ยินดีเปิดเผยและให้แกนนำได้ดูก่อนว่าจะยอมรับได้หรือไม่ หากไม่เห็นด้วยก็จะไม่ลงลายมือชื่อยืนยันจังหวัดจะทำงานด้วยความโปร่งใส และให้ราษฎรเชื่อมั่นได้ ส่วนเรื่องนี้จะรับเข้าศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามได้

ขณะที่นายสุรศักดิ์กล่าวย้ำว่า ยินดีจะช่วยติดตามเและกอดคอกันเพื่อช่วยดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ทำให้กลุ่มต่อต้านแสดงความพอใจและก่อนจะพากันเดินทางกลับยังร่วมกันแสดงพลังและส้ญลักษณ์ พร้อมจะเดินหน้าคัดค้านการสำรวจแร่และผุดเหมืองแร่ที่จ.เพชรบูรณ์ส่วนทางเครือข่ายองค์การโลกสีเขียวฯได้อ่านแถลงการประณามนายทุนต่างชาติจ้องฮุบทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย

ทั้งนี้ยังมีรายงานด้วยระหว่างการประชุม กลุ่มประชาสังคมประชาปฎิรูปทรัพยากรและทองคำพร้อมเครือข่าย 5 จังหวัด นำโดยนางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ ร่วมยื่นหนังสือเรื่องประกาศผังเมืองรวมเพชรบูรณ์ทับที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ให้กลายเป็นป่าอนุรักษ์(เขียวแทยงขาว)ปี 2560และยังขอให้ทางจังหวัดตรวจสอบการประกาศสาธารณประโยชน์ทับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ 4 ตำบลของ อ.วังโป่ง ได้แก่ ต.วังศาล ต.วังหิน ต.ท้ายดง ต.วังโป่ง เนื้อที่ 12,000 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่มีแร่ทองคำ และมีอาจจะมีคำขออาชญาบัตรทับซ่อนไว้แล้วด้วย