พะเยาวิกฤตฝุ่นพิษเกินค่ามาตรฐาน-โรคทางเดินหายใจครองแชมป์ป่วย

  • วันที่ 23 มี.ค. 2562 เวลา 21:29 น.

พะเยาวิกฤตฝุ่นพิษเกินค่ามาตรฐาน-โรคทางเดินหายใจครองแชมป์ป่วย

พะเยา-อากาศวิกฤตฝุ่นพิษเกินค่ามาตรฐานกระทบสุขภาพประชาชนอยู่แต่ในบ้านเก็บตัวสสจ.พะเยาเผยตัวเลขกลุ่มโรคทางเดินหายใจครองแชมป์ป่วย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 กรมควบคุมมลพิษรายงานคุณภาพอากาศจังหวัดพะเยา ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา พบว่า จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 164 ไมโครกรัม/ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 184 ไมโครกรัม/ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ อ.เมืองพะเยา หลีกเลี่ยงไม่ออกนอกบ้าน เก็บตัวอยู่ในอาคาร หากจำเป็นออกนอกบ้านอยู่ในที่โล่งก็จะต้องสวมหน้ากาก เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย

นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์ สสจ.พะเยา แจ้งว่า จากการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 10 – 16 มีนาคม 2562 ข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพฯ ใน 4 กลุ่มโรค จำนวนทั้งสิ้น 3,183 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 675.43 ต่อประชำกรแสนคน กลุ่มโรคที่มีรายงานสูงสุด ได้แก่ กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด จำนวน 1,774 คน คิดเป็นอัตราป่วย 376.44 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด จำนวน 1,111 คน คิดเป็นอัตราป่วย 235.75 ต่อประชากรแสนคน โรงพยาบาลที่มีอัตราป่วยของผู้ป่วยที่รายงานสูงสุด ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงม่วน อัตราป่วย 1,306.77 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ โรงพยาบาลจุน และโรงพยาบาลปง อัตราป่วย 750.48 และ 731.06 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

 

ข่าวอื่นๆ