"เตาเผาถ่านไร้ควัน"ทำจาก"ไม้ยาง"ภูมิปัญญาชาวบ้านทดแทน"ก๊าซหุงต้ม"

  • วันที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 13:27 น.

"เตาเผาถ่านไร้ควัน"ทำจาก"ไม้ยาง"ภูมิปัญญาชาวบ้านทดแทน"ก๊าซหุงต้ม"

ตรัง-คุณตาอ.ย่านตาขาวใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านสร้างเตาเผาถ่านไร้ควันนำไม้ยางมาเป็นวัตถุดิบทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม ลดวิกฤตขาดแคลนพลังงานภาคใต้

นายฟื้น แก้วพิทักษ์ ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  ได้ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านสร้างเตาเผาถ่านไร้ควัน โดยใช้ไม้ยางพาราซึ่งมีอยู่มากในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบ  ทำให้ได้ถ่านจากไม้ยางพาราที่มีลักษณะเด่นกว่าการเผาในระบบเดิมๆ นั่นคือ  ถ่านมีลักษณะเป็นก้อนแข็ง ใช้หุงต้มได้นาน สิ้นเปลืองน้อย  จนปัจจุบันได้มีผู้สนใจเดินทางมาดูตัวอย่างเตาเผาถ่านต้นแบบแห่งนี้ เพื่อนำไปสร้างใช้ในครัวเรือนมากขึ้น  โดยเฉพาะในช่วงที่ก๊าซหุงต้มมีราคาสูงขึ้น ทำให้มีการหันมาใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงในการหุงตัมมากยิ่งขึ้น

นายฟื้น หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ตาฟื้น ได้บอกกับว่า ตนเองใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านแบบลองผิดลองถูกในการสร้างเตาเผาถ่านมาก่อน  กระทั่งเมื่อสร้างเตาเผาถ่านไร้ควันได้สำเร็จแล้ว ก็นำมาลองเผาถ่านเพื่อใช้ในครัวเรือน  เมื่อเหลือก็ขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่จำเป็นต้องใช้การหุงต้มเป็นเวลานานๆ ซึ่งจะประหยัดได้มากกว่าการใช้ก๊าซหุงต้ม  ที่สำคัญการใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม เชื่อกันว่าจะทำให้อาหารมีรดชาติที่อร่อยกว่าการใช้ก๊าซ  จนทุกวันนี้ถ่านของตนที่ผลิตขึ้นมา มีจำหน่ายไม่เพียงกับความต้องการของพ่อค้าแม่ค้า

ข้อมูลจากสำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า  ปัจจุบันจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่ากำลังการผลิต ซึ่งแตกต่างไปจากภาคอื่น ๆ ที่มีโรงไฟฟ้าและมีกำลังส่งเต็มที่  ซึ่งในส่วนของจังหวัดตรังเองก็ได้มีการเร่งพัฒนาผลิตไฟฟ้าชีวมวล ไฟฟ้าพลังน้ำ หรือไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์  โดยในโรงงานใหญ่ๆ หลายแห่งได้มีการบริหารจัดการนำวัตถุดิบมาแปรรูปครบวงจร เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง อันเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต  รวมทั้งเร่งส่งเสริมชุมชนให้สร้างพลังงานทดแทน หรือผลิตไฟฟ้าเพื่อมาใช้เองให้มากขึ้น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ