สถ.ชูชุมชนบ้านวังหว้าต้นแบบจัดการขยะแนวประชารัฐ

วันที่ 02 มิ.ย. 2561 เวลา 15:28 น.
สถ.ชูชุมชนบ้านวังหว้าต้นแบบจัดการขยะแนวประชารัฐ
ระยอง-สถ.ชู "ชุมชนบ้านวังหว้า" ต้นแบบจัดการขยะแนวประชารัฐ หนุนจัดทำ "ถังขยะเปียกครัวเรือน" ช่วยสร้างสุขภาวะชุมชนให้น่าอยู่

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จ.ระยอง เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้การจัดการขยะต่างๆ โดยมีนายสายัณห์ รุ่งเรือง ประธานชุมชนเมืองบ้านวังหว้า(บ้านเอื้ออาทร) บรรยายสรุปผลงานของศูนย์ประสานงานการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก (Eastern Regional Coordinating Center) อ.แกลง จ.ระยอง ที่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2556 โดยได้นำแนวทางประชารัฐที่เรียกว่า เคหะประชารัฐมาปรับใช้ และได้รับรางวัลดีเด่นมามากมาย เห็นได้จากความหลากหลายของกิจกรรมที่ทางชุมชนส่งเสริมและประสบความสำเร็จ การกำจัดขยะอิยทรีย์ตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และอยากเห็นสิ่งดีๆ เหล่านี้มีการขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป โดยขอความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น นายอำเภอเป็นแกนนำ ผู้บริหาร อปท. ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ร่วมกันผลักดันเพื่อให้กลายเป็ยวาระของพื้นที่ เช่น วาระอำเภอ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้ถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล และขยะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาโลกร้อน ดังนั้น หากเรามีการจัดการขยะที่ดีก็จะสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก เราทุกคนจึงต้องช่วยกันบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง นั่นคือ ครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ซึ่งผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรม ก็คือท่าน ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยการแนะนำให้จัดทำ "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" จากเมื่อครั้งที่ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

บทความแนะนำ