ชาวไทยมุสลิมสงขลาเตรียมพร้อมเข้าสู่เดือนรอมฎอน

วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 11:10 น.
ชาวไทยมุสลิมสงขลาเตรียมพร้อมเข้าสู่เดือนรอมฎอน
สงขลา-ชาวไทยมุสลิมเตรียมพร้อมเข้าสู่เดือนรอมฎอนรอประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันเริ่มถือศีลอดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 15 พค. 61 ที่มัสยิดหน้าควนลัง หรือมัสยิดนูรุดดี ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ภายในมัสยิด เพื่อรองรับเดือนรอมฎอน หรือเดือนบวชของชาวไทยมุสลิม เพื่อรองรับชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ และชาวไทยมุสลิมทั่วไป ที่จะมาร่วมละศีลอด ในเดือนฎอนนี้ และประกอบพิธีละหมาดทั้งละหมาดประจำวัน และทำกการละหมาดตารอเวี๊ยะ ซึ่งเป็นศาสนกิจสำคัญ ที่มีเฉพาะเดือนรอมฎอน

ขณะที่ห้างร้านต่าง ๆ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ขึ้นป้ายต้อนรับเดือนรอมฎอน เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติเดือนอันประเสริฐของศาสนาอิสลามอีกด้วย

วันนี้ทางชาวมุสลิมกำลังรอการประกาศจากทางสำนักจุฬาราชมนตรี ที่กำหนดให้ชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันเริ่มถือศีลอด หากเห็นดวงจันทร์วันถือศีลอด ก็จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ หากไม่เห็นก็ให้เริ่มถือศีลอดในวันถัดไป.