'ห้วยต้า' หมู่บ้านที่ถูกลืม ไม่มีถนน ขาดไฟฟ้า ชงครม.ช่วย

  • วันที่ 16 ธ.ค. 2560 เวลา 07:35 น.

'ห้วยต้า' หมู่บ้านที่ถูกลืม ไม่มีถนน ขาดไฟฟ้า ชงครม.ช่วย

โดย..บุญนำ เกิดแก้ว

ความเดือดร้อนของ “บ้านห้วยต้า” หมู่บ้านทุรกันดารอีกแห่งในเมืองไทย ไม่มีถนน ไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากช่วงกลางคืนเพียงไม่กี่ชั่วโมง ได้ถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค. ที่ จ.พิษณุโลก ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ช่วยแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

บ้านห้วยต้า ตั้งอยู่หมู่ 4 ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ อยู่กลางหุบเขา เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ มีประชากรทั้งหมด 570 คน มี 148 หลังคาเรือน เป็นหมู่บ้านที่อพยพออกจากพื้นที่เดิมเพื่อเสียสละที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์ให้กับการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ไม่มีถนนสำหรับรถยนต์เพื่อเชื่อมกับโลกภายนอก การสัญจรต้องใช้ทางเรือโดยสารอย่างเดียว ต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่า 2 ชั่วโมง กว่าจะถึงฝั่งที่บ้านท่าเรือ หากเป็นเรือเร็วก็ใช้เวลา 30 นาที ค่าเดินทางโดยเรือไปกลับหมู่บ้าน 100 บาท

อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตร เมื่อไม่มีถนน จึงเป็นอุปสรรคในการขนส่ง ฤดูหนาวทุกปีชาวบ้านจะขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพราะระยะทางที่ไกลความเจริญและลำบากที่จะต้องออกมาหาซื้อถึงในตัวอำเภอหรือจังหวัด วิธีเดียวที่แก้ปัญหาคือ ผู้สูงอายุและเด็กเล็ก จะผิงไฟตอนเช้าและก่อนเข้านอน

“ที่ผ่านมาเคยเข้าไปยื่นหนังสือที่กระทรวงคมนาคม เพื่อขอให้ตัดถนนเชื่อมกับหมู่บ้าน แต่ก็ยังไร้หนทางที่จะมีถนนสำหรับเดินทางโดยรถยนต์ มีเพียงเส้นทางเดินเท้า แต่ก็ต้องใช้เวลาเดินเป็นวันถึงจะติดต่อกับโลกภายนอกได้ ปัญหาและอุปสรรคอีกอย่างที่ถือว่าใหญ่มากคือ แนวที่จะตัดถนนเป็นป่าไม้ธรรมชาติ จะต้องขออนุญาตหลายขั้นหลายตอน ตรงนี้จึงทำให้บ้านห้วยต้าโอกาสน้อยมากที่จะมีถนนที่เดินทางโดยรถยนต์เพื่อเชื่อมต่อกับโลกภายนอก” ธิติวุฒิ น้อยขัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นางพญา บ้านห้วยต้า กล่าว

สนั่น หล้าติ๊บ รองนายก อบต.นางพญา บอกว่า หมู่บ้านห้วยต้านั้นเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่มีชาวบ้านอยู่อาศัยมาก่อนการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ สามารถดูหลักฐานจากวัดประจำหมู่บ้านที่จมอยู่ใต้พื้นน้ำจากการสร้างเขื่อน แต่ชาวบ้านในพื้นที่กลับไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการออกกฎหมายของทางราชการให้พื้นที่ของหมู่บ้านให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในเรื่องสาธารณูปโภคทุกอย่าง ถนนก็ไม่มีเข้าหมู่บ้าน ไฟฟ้าก็ไม่มีเพราะติดข้อกฎหมายเรื่องป่าสงวน

 

“แม้แต่วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทางโรงพยาบาลชุมชนก็ไม่มีให้บริการกับชาวบ้านเพราะไม่มีไฟฟ้าไว้ใช้สำหรับตู้เย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิของวัคซีน หากชาวบ้านเจ็บป่วยจะมารักษาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอท่าปลา ก็ต้องรอเรือโดยสารที่ออกจากหมู่บ้าน 2 วัน/1 เที่ยว หรือไม่ก็จะต้องเหมาเรือออกมาในราคาเที่ยวละ 3,000 บาท” รองนายก อบต.นางพญา กล่าว

ความจริงแล้ว “บ้านห้วยต้า” เป็นหมู่บ้านตามโครงการพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพราะเป็นหมู่บ้านบนภูเขาเหนือเขื่อนสิริกิติ์ และได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนโดยตรง ซึ่งวัดและโบราณสถานเก่าแก่ของหมู่บ้านจะจมอยู่ใต้น้ำและหากปีไหนที่ระดับน้ำในเขื่อนแห้งมากๆ ก็จะได้เห็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้านโผล่ขึ้นมา

เสฐียรพงศ์ มากศิริ ผวจ.อุตรดิตถ์ ระบุว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่นี่อย่างมาก ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านแห่งนี้ถึง 9 ครั้ง และทรงนำโครงการในพระราชดำริมาช่วยเหลือเพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ อาทิ การทอผ้า การแกะสลักไม้ ซึ่งนำส่งจำหน่ายยังสำนักพระราชวัง ซึ่งจังหวัดจะได้บูรณาการทุกภาคส่วนดูแลและขยายผลการดำเนินโครงการต่อไป

อย่างไรก็ตาม คนในพื้นที่ต้องการมีสิทธิในที่ดินทำกิน เพราะพื้นที่ที่ทั้งหมู่บ้านเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งจะได้นำปัญหานี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้จะเร่งช่วยส่งเสริมอาชีพ เช่น การปลูกผัก เลี้ยงสุกร หางบประมาณมาจัดซื้อเรือเร็วสำหรับส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่เพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที และเรื่องระบบไฟฟ้า ปัจจุบันมีการปั่นไฟให้ใช้เฉพาะเวลา 18.00-24.00 น.เท่านั้น

ข่าวอื่นๆ