ขอนแก่นแอร์ไลน์ วางเป้าหมายเชื่อมเอเชีย

วันที่ 09 ธ.ค. 2560 เวลา 07:47 น.
ขอนแก่นแอร์ไลน์ วางเป้าหมายเชื่อมเอเชีย
โดย...จักรพันธ์ นาทันริ

เป็นประเด็นที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างมาก หลังจากที่หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ประสานความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจยักษ์จาก สปป.ลาว และสิงคโปร์ ในการขอจัดตั้งสายการบินร่วมเพื่อเปิดให้บริการการบินเชิงพาณิชย์ในชื่อ “ขอนแก่นแอร์ไลน์” ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือร่วมระหว่าง 3 ฝ่าย ที่ประกอบด้วย เข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น คำหล้า รอสอนสี รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป แห่ง สปป.ลาว และ ไมเคิล ออ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม่โขง กรุ๊ป ประเทศสิงคโปร์

บันทึกข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของขอนแก่นแอร์ไลน์ โดยเป็นการศึกษาแผนการจัดตั้งสายการบินประจำ จ.ขอนแก่น ซึ่งหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และกลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป ได้ร่วมมือกันศึกษาแผนการดำเนินงานและความเป็นไปได้

ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดตั้งสายการบินประจำ จ.ขอนแก่น หรือ Khonkaen Airlines เป็นแผนการดำเนินงานที่หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ที่มีความผูกพันกับกลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป สปป.ลาว มาอย่างแน่นแฟ้นนั้น จะได้ดำเนินงานร่วมกันต่อจากนี้ไป โดยมีบริษัท แม่โขง กรุ๊ป ประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้ทำการศึกษาในรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ

ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น อธิบายว่า โดยในระยะแรกจะทำการศึกษาว่าด้วยกฎหมายการบิน ทั้งกฎหมายของไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตการจัดตั้งสายการบิน ซึ่งอาจจะจดทะเบียนสายการบินเป็นสัญชาติไทย จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการศึกษาการดำเนินงานของสายการบินทั้งระบบ โดยกลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป

เข็มชาติ บอกว่า กลุ่มพงสะหวัน กรุ๊ปนั้น มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจสายการบิน ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อสายการบิน ลาว เซ็น ทรัล แอร์ไลน์ โดยหลังจากขั้นตอนการจดทะเบียนสายการบินแล้ว พงสะหวัน กรุ๊ป จะเป็นฝ่ายทำหน้าที่จัดหาเครื่องบินมาให้บริการ โดยในระยะแรกได้มีการประสานงานในการจัดหาเครื่องบินที่มีการคัดเลือกโดยใช้โบอิ้ง 737-800 max และ 777-300 มาให้บริการในระยะเริ่มต้น

เข็มชาติ มองว่า จ.ขอนแก่น นั้นมีศักยภาพสูงที่จะมีสายการบินประจำจังหวัดเป็นของตัวเอง ทั้งทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศอินโดจีน อีกทั้งท่าอากาศยานขอนแก่นนั้นได้รับการยกระดับเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ มีผู้ใช้บริการมากถึงปีละ 1.5 ล้านคน

“สายการบินขอนแก่นเป็นสายการบินประจำจังหวัด ขณะนี้ได้เข้าสู่ขั้นตอนของการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดหาเครื่องบิน การจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท การดำเนินการด้านการตลาด และการให้บริการลูกค้า ซึ่งศักยภาพของสนามบินขอนแก่นที่มีผู้โดยสารมากกว่า 1.5 ล้านคน/ปี โดยมีการให้บริการของสายการบินสัญชาติไทย ให้บริการในเส้นทางในประเทศบินเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคตลอดทั้งวัน อีกทั้งขณะนี้สนามบินขอนแก่นได้ถูกยกระดับให้เป็นสนามบินนานาชาติแล้ว ที่ผ่านมามีสายการบินต่างชาติมาประสานและทำการศึกษาในการเปิดเส้นทางการบินอย่างต่อเนื่อง”

อย่างไรก็ตาม เข็มชาติ ยืนยันว่า สายการบินขอนแก่นไม่มีเป้าหมายที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับสายการบินในประเทศไทย เพราะสายการบินขอนแก่นจะเปิดให้บริการในเส้นทางการบินระหว่างประเทศ เพื่อนำนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และเป็นการให้บริการคน 20 จังหวัดในภาคอีสาน ที่จะเดินทางไปในต่างประเทศด้วยสายการบินที่จะดำเนินการจัดตั้งร่วมกันต่อจากนี้

เป็นที่น่าจับตาว่าสายการบินใหม่แห่งนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของภาคเอกชนใน จ.ขอนแก่น ที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จมาแล้วในการจัดตั้งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง หรือเคเคทีที ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน จ.ขอนแก่น