พัฒนาบึงสีไฟได้ข้อสรุปยึดแนวทางศาสตร์พระราชา

วันที่ 11 มี.ค. 2560 เวลา 18:49 น.
พัฒนาบึงสีไฟได้ข้อสรุปยึดแนวทางศาสตร์พระราชา
พิจิตร-ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจพื้นที่บึงสีไฟพัฒนาพื้นที่ยึดตามแนวทางศาสตร์พระราชาขุดลอกบึงทำแก้มลิงเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2560 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะได้ร่วมกันลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร หลังจากที่ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการในพื้นที่มีความคิดเห็นแตกต่าง เรื่องการพัฒนาบึงสีไฟที่ โดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เสนอแผนพัฒนาบึงสีไฟจะให้ก่อสร้างอควาเรียม หรือ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ต้องใช้งบประมาณ 500 ล้านบาท ขณะที่ชาวบ้านตั้งข้อกังวลว่าการปลูกสร้างอาคารขนาดใหญ่จะเป็นภาระในการดูแลในอนาคต รวมถึงการขุดลอกบึงสีไฟใช้งบ 320 ล้านบาท แต่ไม่มีการพูดถึงการพัฒนาบึงสีไฟตามแนวพระราชดำริที่จะทำเป็นแก้มลิง และศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นศาสตร์พระราชา

ภายหลังการลงพื้นที่ของนายจิรชัย ได้ตรวจสอบสถานที่จริงและตั้งโต๊ะจับเข่าคุยกันกับทุกฝ่ายได้ข้อยุติว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่าจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร อีกทั้งให้ดำเนินการขุดลอกบึงสีไฟให้เป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งให้บึงสีไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบหมายให้กรมเจ้าท่าเป็นผู้ดำเนินการที่จะมีการขุดดิน 8 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้บึงสีไฟสามารถกักเก็บน้ำให้ได้ 12.5 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนจะแบ่งงานออกเป็น 3 ช่วง ใช้ระยะเวลาแล้วเสร็จไม่เกิน 300 วัน อีกทั้งมีผู้เสนอให้พัฒนาทางหลวงหมายเลข 11 ตากฟ้า-เขาทราย-สากเหล็ก-วังทอง โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอเพื่อจะนำเรียนต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการเร่งรัดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการโดยเร็วต่อไป