ผมไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าฯ

วันที่ 14 ก.ค. 2559 เวลา 14:42 น.
ผมไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าฯ
“เรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่ กทม.ไม่สามารถตรวจสอบผมได้ ผมจะไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าฯ กทม.และขอให้ สตง.หยุดออกมาแสดงความคิดเห็น โดยขอให้ปล่อยการตรวจสอบเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของ ป.ป.ช.และกระทรวงมหาดไทย”

-ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.)  กล่าวในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 13 ก.ค. 59