ฝุ่นควันไฟกลับมาปกคลุมลำปางอีกรอบพบค่าเกินมาตรฐาน

  • วันที่ 07 เม.ย. 2559 เวลา 12:20 น.

ฝุ่นควันไฟกลับมาปกคลุมลำปางอีกรอบพบค่าเกินมาตรฐาน

ลำปาง-ฝุ่นควันไฟกลับมาปกคลุมพื้นที่อีกครั้งวัดคุณภาพอากาศยังเกินมาตรฐานห่วงกระทบสุขภาพเศรษฐกิจท่องเที่ยว                เมื่อวันที่ 7 เม.ย.59 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)ใช้ดาวเทียมถ่ายภาพทางอากาศลงไปในพื้นที่ของจ.ลำปางตรวจสอบจุดความร้อน จากการเผาไหม้ 2 แห่ง ที่เขตบ้านสวนป่าแม่เมาะ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ระยะทางยาวกว่า 6.96 กิโลเมตร และที่เขตบ้านแม่วางใต้ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง ระยะทาง 1.79 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ทั้ง 2 แห่งเป็นพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้กินระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันไฟของ จ.ลำปาง แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟป่าของแต่ละพื้นที่ และยังสั่งการให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดรถบรรทุกน้ำออกฉีดพ่น เพื่อสร้างความชุ่มชื่นในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ เนื่องจากวันนี้เป็นพื้นที่ที่ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผาไหม้ ได้สูงเกินค่ามาตรฐานสูงสุดของจังหวัด

ทั้งนี้ จากไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ จึงส่งผลทำให้ค่าเฉลี่ยหมอกควันไฟของ จ.ลำปาง ที่เกิดจากการเผาไหม้ ได้ขยับเกินค่ามาตรฐานแล้วทางกรมควบคุมมลพิษรายงานค่าเฉลี่ยที่เกินค่ามาตรฐานที่ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ วัดค่าได้ 129 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนตัวเมืองลำปาง วัดได้ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน                นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ทางจังหวัดได้ประเมินสถานการณ์ ว่า หากในพื้นที่ยังคงเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์หมอกควันไฟก็จะกลับมาเป็นปัญหาต่อพื้นที่ จ.ลำปาง อีกครั้ง จึงขอให้ชาวลำปางช่วยกันอย่าได้จุดไฟเผา และช่วยสอดส่องดูแลพื้นที่ เพื่อไม่ให้ จ.ลำปาง เกิดสถานการณ์หมอกควันไฟอีก เพื่อร่วมต้อนรับเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ