เคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณไปศูนย์ประชุมมข.

วันที่ 17 พ.ค. 2558 เวลา 15:32 น.
เคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณไปศูนย์ประชุมมข.
เคลื่อนสรีระสังขาร "หลวงพ่อคูณ" ไปศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข. ประชาชนร่วมแน่น 

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. เวลาประมาณ 14.30น. คณะพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ รวมทั้งคณะศิษยานุศิษย์ ได้มีการเคลื่อนสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา จากศาลา 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยังศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรม

ทั้งนี้เส้นทางการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ เริ่มจากอาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่าน วงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ ไปยังสามแยกหมู่บ้านศูนย์แพทย์4 ผ่านสามแยกโรงสูบน้ำ (ใกล้ประตูวัดป่าอดุลยาราม) ผ่าน สามแยกหมู่บ้านศูนย์แพทย์6 (สามแยกอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร) สี่แยกโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ผ่านสามแยกด้านหลังโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์) ผ่านประตูเชื่อมถนนกัลปพฤกษ์ เข้าประตูศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก โดยมีประชาชนเข้าร่วมการเคลื่อนขบวนเป็นจำนวนมาก

ด้าน รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวว่า การจัดทำประรำพิธีของหลวงพ่อคูณ นั้นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้ระดมนักศึกษา จากคณะต่างๆมาช่วยดำเนินการเพื่อให้สถานที่เป็นไปอย่างมีเกียรติ โดยจะตั้งโลงแก้วเย็นที่บรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อฯ สูงจากพื้น 1 เมตร โดยมีคณะสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัดขอนแก่น มาช่วยกำกับและช่วยจัดเตรียมสถานที่ให้ถูกต้องตามหลักของสงฆ์

ขณะที่ พวงมาลาพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งโกศบรรจุสรีระสังขาร พร้อมฉัตรเบญจาเป็นกรณีพิเศษ จะเดินทางมาถึงที่ จ.ขอนแก่น และร่วมในการประกอบพิธีสงฆ์ในเวลาประมาณ 18.30 น. โดยคืนแรกของการสวดพระอภิธรรมวันนี้จะเป็นการสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ จากคณะสงฆ์วัดเทพปูรณาราม