มช.เปิดตัวหุ่นยนต์ฟังและอ่านภาษามือรายแรกของโลก

  • วันที่ 03 มิ.ย. 2553 เวลา 14:11 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดตัวความสำเร็จในการสร้างหุ่นยนต์ฟังและอ่านภาษามือไทย เป็นตัวแรกของโลก

รองศาสตราจารย์เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงงานครบรอบ 40 ปีและเปิดตัวศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี่เพื่ออุตสาหกรรม โดยการเปิดศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ได้มีการเปิดตัวหุ่นยนต์ ดินสอ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ ได้ร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนทำให้หุ่นยนต์ดินสอ สามารถอ่านภาษามือไทยที่ใช้กับผู้พิการทางการพูดและการได้ยิน
 
โดยผ่านทางกล้องวิดิโอ ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของโลกที่อ่านภาษามือไทยได้ นอกจากนั้นหุ่นยนต์ตัวนี้ยังสามารถสื่อสารคำพูดและฟังเสียงคำพูดได้อีกด้วย โดยหุ่นยนต์ตัวนี้จะออกสู่ท้องตลาดได้ในราวต้นปีหน้า ขณะนี้มีบริษัทเอกชนหลายรายติดต่อไปบริการตามร้านอาหารแล้ว ราคาอยู่ที่ราคาตัวละ 1 ล้านบาท ซึ่งร้านสุกี้ เอ็ม เค ได้สั่งซื้อไปให้บริการลูกค้าจำนวน 10 ตัวและจะออกสู่สายตาประชาชนในปีหน้านี้

สำหรับหุ่นยนต์ตัวนี้ ได้มีการใช้เทคโนโลยีด้าน computational intelligence จดจำภาษามือไทยที่เป็นภาพเคลื่อนไหว ที่ใช้สื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยิน โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น ถุงมือไซเบอร์ ระบบจะถูกสอนให้จดจำโดยการเก็บและสร้างต้นแบบไว้มากกว่า 4000 ภาพภาษามือ


 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ