เกษตรกรตากระทมขายวัวค่าเทอมลูกกลับถูกกดราคา

วันที่ 12 พ.ค. 2553 เวลา 13:03 น.
ทุกข์ระทมของเกษตรกรชาวตากเศรษฐกิจแย่ต้องขายวัวจ่ายค่าเทอมลูกแต่ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา

เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในจ.ตากได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนอกจากประสบภัยแล้งและเศรษฐกิจแย่แล้วนำวัวไปขายที่ตลาดนัดโคกระบือ มารวย ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก เพื่อเป็นค่าเทอมให้กับบุตรหลานแต่กลับถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาซื้อถูกเกินความจริง แต่ก็ต้องจำใจขาย
 
เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวรายหนึ่ง บอกว่า เกษตรกรหลายแห่งได้นำวัวออกมาขายพร้อมกันในช่วงนี้เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่วัวจะซูบผอมเนื่องจากขาดอาหาร จำหน่ายไม่ได้ราคา จากเดิมราคาตัวละ 12,000 บาท ตกลงเหลือตัวละ 7-8,000 บาท ซึ่งก็ต้องยอมขายเนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เงิน  ซึ่งช่วงนี้จะใช้เงินเป็นจำนวนมากแต่ต้องมาประสบปัญหาถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
 
ส่วนบรรยากาศการซื้อขายวัว ภายในตลาดนัดมารวย ไม่คึกคัก ส่วนใหญ่จะมีคนนำวัวมาจำหน่าย มากกว่าผู้ซื้อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เกษตรกรขาดเงินทุนหมุนเวียน ทำให้กำลังซื้อถดถอยไปด้วย   การเลี้ยงวัวในปริมาณมากทำให้ต้องแบกต้นทุนการเลี้ยงที่สูง เนื่องจากฟางข้าวอัดก้อนถีบตัวสูงขึ้น หญ้าขาดแคลน บางรายแม้ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินก็ต้องนำออกมาขายเพื่อแบ่งเบาภาระการเลี้ยง