แปดริ้วแจงจัดตลาดนัดธงฟ้าโปร่งใส

วันที่ 09 พ.ค. 2556 เวลา 20:42 น.
แปดริ้วแจงจัดตลาดนัดธงฟ้าโปร่งใส
การค้าภายในแปดริ้วแจงทำงานโปร่งใสหลังมีมือดีส่งอีเมลร้องจัดตลาดนัดธงฟ้าแบบผูกขาด

นายบำรุง เจียรมาศ การค้าภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวถึงกรณีการถูกผู้ไม่ประสงค์ออกนามส่งจดหมายแบบอีเมลเข้าไปร้องเรียนถึงยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับกระทรวงฯ กรมฯ และภูมิภาค เกี่ยวกับกรณีการจัดตลาดนัดธงฟ้า ของสำนักงานการค้าภายใน จ.ฉะเชิงเทรา ว่ามีการจัดงานแบบผูกขาด โดยปล่อยให้กลุ่มของพ่อค้าหน้าเดิมๆ เข้ามายึดครองตลาด โดยไม่พิจารณาร้านค้าอื่นที่เข้ามาสมัครใหม่ ให้ได้รับสิทธินำสินค้าเข้ามาวางจำหน่าย รวมถึงการจัดล็อกให้แก่ร้านค้าที่ได้เข้ามาในภายหลัง ให้อยู่ในตำแหน่งพื้นที่หรือทำเลไม่สวย จนทำให้การจำหน่ายสินค้าขายได้ไม่ดีพอ อีกทั้งยังขาดการดูแลตรวจสอบจากทางฝ่ายของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานฯ นั้น

ทั้งนี้ทางสำนักงานการค้าภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอชี้แจงต่อประชาชนว่า ที่ผ่านมานั้นทางการค้าภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา นั้นมีหลักเกณฑ์ในการรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างโปร่งใสชัดเจน ตามข้อปฏิบัติของกรมการค้าภายใน โดยกำหนดให้ผู้ที่นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายนั้นต้องเป็นของที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม หรือถูกกว่าท้องตลาดอย่างน้อย 20-40 เปอร์เซ็นต์ โดยมีปริมาณที่เพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่นั้นๆ และจะต้องเปิดร้านจำหน่ายตลอดตามระยะเวลาที่กำหนด

นายบำรุง กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาได้มีร้านค้าที่เคยมาเข้าร่วมโครงการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อปฏิบัติของกรมการค้าภายใน โดยหลายรายนั้นต้องการนำสินค้ามาลงเพื่อวางจำหน่ายเฉพาะในพื้นที่ ที่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ดี แต่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมโครงการและไม่ให้ความร่วมมือที่จะออกไปจัดตลาดนัดธงฟ้าเคลื่อนที่ยังในเขตพื้นที่ห่างไกลอำเภอรอบนอก ดังจึงได้พิจารณาให้สิทธิ์ต่อร้านค้าในรายของผู้ที่ให้ความร่วมมือต่อทางราชการก่อนเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะผู้ที่มีความตั้งใจในการร่วมขบวนการเดินทางฟันฝ่าไปจนถึงยังพื้นที่ห่างไกลเหล่านี้ ให้ได้รับสิทธิ์ในการขายสินค้าตามโครงการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดสิทธิ์ก่อนรายอื่นๆ