กทม.ชวนร่วมปิดไฟ1ชม.23มี.ค.นี้

วันที่ 06 มี.ค. 2556 เวลา 16:50 น.
กทม.ชวนประชาชนร่วมประหยัดพลังงานปิดไฟ1ชั่วโมง23มี.ค.นี้ ระหว่างเวลา 20.30-21.30น.

นายจุมพล สำเภาพล รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานแถลงข่าว การจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2013)” ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) FEED ที่  Zone Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

รองปลัด กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปี 2551 ในปี 2555 มีเมืองที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5,216 เมือง 147 ประเทศทั่วโลก โดยร่วมกัน ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30–21.30 น.และในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 1,528 เมกะวัตต์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของการรณรงค์ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาถึง 53 เมกะวัตต์ (ค่าเฉลี่ย = 1,475 เมกะวัตต์) สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 4,374,475 บาท และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 815 ตัน ทั้งนี้ ยังได้ขอความร่วมมือปริมณฑลและจังหวัดที่มีศักยภาพ ได้แก่ นนทบุรี, เชียงใหม่, ขอนแก่น, นครราชสีมา และภูเก็ต ในการร่วมกันรณรงค์กิจกรรมปิดไฟฯด้วย"กรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการได้ หากปราศจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในการประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวมพลังลดโลกร้อน ด้วยการปิดไฟที่ไม่ใช้งาน 1 ชั่วโมง ในวันเสาร์ที่ 23 มี.ค. 56 ตั้งแต่ 2 ทุ่มครึ่ง ถึง 3 ทุ่มครึ่ง ร่วมกับเมืองต่างๆ ทั่วโลก" นายจุมพล กล่าว