ศอ.บต.ไม่ท้อเดินหน้าฟื้นฟูนาร้างต่อ

วันที่ 02 ก.พ. 2556 เวลา 20:18 น.
เลขา ศอ.บต.เผยโครงการฟื้นฟูนาร้างต้องทำต่อไป เสียใจครูสอนทำนาถูกยิง

พตอ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า โครงการฟื้นฟูนาร้างให้เป้นที่นาให้กับคนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ ซึ่งคนที่ถูกยิงมาเป็นพี่เลี้ยง และช่วยฟื้นฟูพื้นที่นาร้างให้เป็นนาดีให้กับชาวบ้านได้รู้วิธีการและเรียนรู้ให้ดีขึ้น  ซึ่งโครงการนี้เป็นอาชีพที่ต้องดำเนินการต่อไป เพราะชาวบ้านในพื้นที่เรียกร้อง และเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่ม

ส่วนทางด้านชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  กรณีที่ครูชาวนาได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ดังกล่าว เพราะเขาเข้ามาเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้  โดยเฉพาะการฟื้นฟูนาที่เป็นนาร้างให้เป็นนาดี และจะต้องมีคนที่มีความรู้มาสอนและพัฒนาพื้นที่ ซึ่งชาวบ้านกระตือรื้อร้นและตั้งใจเรียน เพียงแต่แรกๆอาจจะต้องใช้เครื่องจักร เพราะบางพื้นที่เป็นนาร้างมากกว่า 10 ปี  ซึ่งชาวบ้านที่เรียนอยากได้ความหวัง  แต่มาเกิดเหตุการณ์นี้เสียก่อน