ยางราคาวูบฉุดยอดขายต้นกล้าทรุด

วันที่ 11 ม.ค. 2556 เวลา 15:26 น.
ยางราคาวูบฉุดยอดขายต้นกล้าทรุด
ยางพาราวูบฉุดยอดขายต้นกล้าทรุด ผู้ประกอบการเล็งส่งออกต่างประเทศแทน

นายขำ นุชิตศิริภัทรา นายกสมาคมชาวสวนยางจังหวัดตรัง  ในฐานะผู้ประกอบการแปลงเพาะชำยางพันธุ์ดีรายใหญ่ กล่าวว่า  ขณะนี้ต้นกล้ายางชนิดชำถุงราคาถดถอยลงเป็นอย่างมาก  จากเดิมในพื้นที่ภาคใต้ จะมีราคาสูงถึงต้นละ 40-50 บาท แต่ล่าสุดได้ลดลงเหลือเพียงแค่ต้นละ 35 บาทเท่านั้น  สำหรับปัจจัยที่ทำให้ราคาตกต่ำลงนั้น เพราะขณะนี้เป็นช่วงที่หมดฤดูกาลเพราะปลูก  และเกษตรกรก็ชลอตัวลง จากปัญหายางราคาตกต่ำ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจโลก ทั้งอเมริกา และยุโรป ยังไม่ค่อยดีนัก ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ด้านราคายางในช่วงที่ผ่านมา ได้ถดถอยลงอย่างมาก อันเนื่องมาจากผลกระทบในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการที่รัฐบาลไปทำสัญญาซื้อขายยางล่วงหน้า 480,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 105 บาท  จึงทำให้ตลาดต่างประเทศเกิดการชลอตัว เนื่องจากต้องการรอดูราคายางที่แน่นอน  รวมทั้งโครงการแทรกแซงราคายาง ที่ถือเป็นความผิดพลาดอีกเช่นกัน  จึงทำให้ราคายางยังคงมีแนวโน้มที่ยังต่ำอยู่ต่อไป  ทำให้เกษตรกรหลายรายไม่อยากลงทุนปลูกยาง  จึงส่งผลให้ต้นกล้ายางมีราคาตกต่ำลงในขณะนี้    อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการแปลงเพาะชำยาง เชื่อว่า  เมื่อถึงช่วงเดือนพ.ค.นี้ ซึ่งมีฝนฟ้าตกลงมาอย่างเต็มที่  เกษตรกรที่ได้เตรียมพื้นที่เอาไว้แล้ว ก็คงจะเพาะปลูกยางตามฤดูกาล  อีกทั้งในต่างประเทศ เช่น จีน ลาว กัมพูชา ยังมีความสนใจปลูกยางอีกเป็นจำนวนมาก  ซึ่งทางผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนแนวทางการทำตลาด  จากภายในประเทศ ไปเป็นต่างประเทศทดแทนได้  แม้อาจจะไม่สดใสมากนัก เนื่องจากขณะนี้มีธุรกิจแปลงเพาะชำยางเกิดขึ้นมาก  และคงไม่สามารถปรับราคาต้นกล้ายางให้สูงขึ้นเหมือนเช่นในอดีต