อบต.พิจิตรร้องสอบขุดลอกคลองส่อทุจริต

วันที่ 19 ก.ค. 2555 เวลา 21:07 น.
อบต.พิจิตรร้องสอบขุดลอกคลองส่อทุจริต
อบต.พิจิตรร้องสอบผู้รับเหมาขุดลอกคลองแก้มลิงส่อทุจริต หลังพบพื้นที่ไม่เท่าความเป็นจริง

นายบรรทมทอง พืชเพ็ง ส.อบต.หมู่ 2 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร ซึ่งเป็นแกนนำมวลชนคนเสื้อแดงในเขตพื้นที่ อ.โพทะเล กล่าวว่า  ได้เรียกร้องให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงาน ปปช. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองสนุ่น ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม โดยเห็นว่าอาจส่อทุจริต

โดยเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลให้งบฯขุดลอกซึ่งอ.โพทะเลเป็นผู้ออกแบบโครงการประกาศหาผู้รับเหมามารับจ้าง โดยประกาศว่ามีงบประมาณ 7 ล้านบาท เนื้อที่ 102 ไร่ จะว่าจ้างผู้รับเหมาให้ผู้รับเหมาทำการขุดลอกต้องลึก 2 เมตร 70 ซม. ให้ได้ปริมาณดิน 280,051 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีการแข่งขันในกลุ่มผู้รับเหมาผู้รับเหมาที่ได้งานได้งานในวงเงินที่ว่าจ้าง 5 ล้าน 2 แสนบาท สำหรับพื้นที่ 102 ไร่ แต่ความจริงแล้วที่ดินหนองสนุ่นมีพื้นที่เพียง 70 ไร่ โดยสามารถพิสูจน์ได้ไม่ยากเนื่องจากมีคันดินล้อมรอบ

จึงออกมาเรียกร้องอยากให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงาน ปปช. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง