กทม.เร่งสกัด วัณโรคหวั่นกระทบภาพลักษณ์

วันที่ 19 ก.ค. 2555 เวลา 17:20 น.
กทม.เต้นสกัด "วัณโรค" ลามกรุง หวั่นกระทบภาพลักษณ์เมืองน่าเที่ยวระดับโลก เหตุระบบสาธารณสุขล้าหลัง

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์วัณโรคในพื้นที่ กทม. เนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 22 ประเทศทั่วโลกที่มีผู้ป่วยวัณโรคมากที่สุด แม้ว่า กทม.จะได้รับรางวัลมหานครที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกต่อเนื่องกัน 3 ปีซ้อน แต่กลับยังมีผู้ป่วยวัณโรคจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาสาธารณสุขและภาพลักษณ์ของเมือง

พญ.มาลินี กล่าวว่า จำเป็นยิ่งที่ กทม.จะต้องพัฒนาบุคลากรแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการควบคุมป้องกันวัณโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้ตามมาตรฐานการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ขณะเดียวกัน ถือเป็นภารกิจของสถานพยาบาลทุกแห่งในการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ และต้องค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่ให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและป้องกันไม่ให้เกิดผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ รวมถึงทำให้ กทม.ปลอดวัณโรค

ด้าน นพ.โกวิท ยงวานิชกิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรคในพื้นที่ กทม. คาดการณ์ว่าแต่ละปีจะมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภทรวมกันกว่า 1 หมื่นคน โดยเป็นผู้ป่วยวัณโรคปอดระยะแพร่เชื้อ 5,084 คน

อย่างไรก็ตาม นพ.โกวิท กล่าวว่า สถานพยาบาลในพื้นที่ กทม.สามารถรักษาผู้ป่วยให้หายได้เพียง 78% ขณะที่องค์การอนามัยโลกกำหนดว่าจะต้องรักษาให้หายมากกว่า 87% จึงจะลดปัญหาการแพร่กระจายเชื้อได้ ซึ่งถือว่าความก้าวหน้ายังต่ำกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้