กาฬสินธุ์ฝนทิ้งช่วงนาข้าวพังนับ100ไร่

  • วันที่ 18 ก.ค. 2555 เวลา 14:24 น.

กาฬสินธุ์ฝนทิ้งช่วงนาข้าวพังนับ100ไร่

กาฬสินธุ์ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงต้นข้าวยืนต้นตายแล้วหลายร้อยไร่

 

สภาพอากาศที่ร้อนจัดและมีแสงแดดแรงจัดในช่วงกลางวันจนถึงช่วงเย็นอีกทั้งยังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ทั้ง 18 อำเภอกำลังประสบภัยแล้งอย่างเฉียบพลัน โดยเฉพาะในพื้นที่ต.หลักเมือง อ.มลาไสย ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี แต่ปีนี้ชาวบ้านได้เร่งปลูกข้าวให้เร็วขึ้นเพื่อหวังจะให้ต้นข้าวโตทันหนีน้ำได้แต่กลับพบว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนได้เกิดทิ้งช่วง ประกอบกับตลอดทั้งวันยังมีสภาพอากาศที่ร้อนจัด จึงทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติที่พอจะช่วยหล่อเลี้ยงต้นข้าวได้เหือดแห้งทั้งหมด  นอจากนี้ต้นข้าวในพื้นที่หลายร้อยไร่กำลังยืนต้นตายเพราะไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นข้าว ซึ่งพบว่าใบข้าวข้าวเริ่มหยิกงอและเริ่มแห้งตายแล้ว ขณะเดียวกันจากการสำรวจยังพบว่าในช่วงนี้ยังมีอีกหลายอำเภอที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเช่นเดียวกัน ต้นข้าวกำลังยืนต้นตายขยายเป็นวงกว้างไม่ต่ำกว่า 1 พันไร่ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาช่วยเหลือด้วยโดยเฉพาะการทำฝนหลวงซึ่งจะสามารถช่วยเหลือให้ต้นข้าวไม่แห้งตายไปมากกว่านี้ 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ