กทม.ทวงค่าซ่อม5แสนศธ.ทำสนามหลวงพัง

วันที่ 28 มิ.ย. 2555 เวลา 14:54 น.
กทม.ทวงค่าซ่อม5แสนศธ.ทำสนามหลวงพัง
กทม.โวย ศธ.ทำสนามหลวงพัง ทวงค่าซ่อม 5 แสน เร่งปรับปรุงให้ทันงานเฉลิมพระชนมพรรษา

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสนามหลวงพบว่า ผลจากการจัดงานฉลองพุทธชยันตี เนื่องในโอกาสครบรอบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ช่วงวันวิสาขบูชาที่จัดโดยสำนักพระพุทธศาสนาและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทำให้พื้นที่สนามหลวงเสียหายประมาณ 5 แสนบาท ซึ่ง กทม.ได้สำรองจ่ายค่าซ่อมแซมไปแล้ว ขณะเดียวกันได้ประสานไปยัง ศธ. เพื่อขอให้จ่ายเงินคืนให้กับ กทม.ด้วย

นายธีระชน กล่าวว่า หลังจากนี้ กทม.จะเร่งออกระเบียบการใช้พื้นที่สนามหลวงภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้ โดยกำหนดให้มีการวางเงินค้ำประกันก่อนขออนุญาตใช้พื้นที่สนามหลวง เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้พื้นที่อย่างระมัดระวัง โดยจะเสนอให้คณะกรรมการการปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่สนามหลวงและคณะผู้บริหาร กทม.พิจารณา ก่อน จากนั้นจึงให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. ลงนามในประกาศต่อไป

นายธีระชน กล่าวว่า ขณะนี้กองทัพบกได้เร่งดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่สนามหลวงหลังเสร็จสิ้นการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กลับสู่สภาพเดิม เพื่อให้ทันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 12 ส.ค. และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา คาดว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่คืนให้ กทม.ได้ภายในวันที่ 31 ก.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม หลังเสร็จจากงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กทม.จะเริ่มปูหญ้าทั่วพื้นที่สนามหลวงทั้งหมด 73 ไร่ โดยใช้งบประมาณจากกรมศิลปากรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวนกว่า 20 ล้านบาท

ด้านนายวัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า กทม.ได้ประชุมหารือการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยจะนำเสนอสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในวันที่ 24 ก.ค.นี้

ทั้งนี้ แนวทางการจัดโครงการและกิจกกรมจะเน้นงานที่เกิดสาธารณประโยชน์และประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ เช่น การจัดประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การจัดตรวจสุขภาพฟรีในโรงพยาบาลสังกัด กทม. การจัดการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุ การจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนราชดำเนินและถนนศรีอยุธยา การจัดกิจกรรมในห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด กทม. เป็นต้น