4เขื่อนยักษ์โคราชน้ำจ่อล้น

  • วันที่ 04 ต.ค. 2554 เวลา 15:21 น.

4เขื่อนยักษ์โคราชน้ำจ่อล้น

เผย 4  เขื่อนใหญ่เมืองโคราชจ่อล้น ชาวนาผวาน้ำท่วมเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตหวั่นนาล่มเสียหายยับ

สำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา สั่งพร่องน้ำออกจากเขื่อน 4 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว ปริมาณน้ำปัจจุบัน อยู่ที่ 306.990 ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งสิ้น 324.39 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 94.64 % ของความจุทั้งหมด อ่างเก็บน้ำลำมูลบน อ.ครบุรี ปริมาณน้ำอยู่ที่ 136.020 ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งหมด 141.00 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 96.47 %
 
ขณะที่อ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี ปริมาณน้ำอยู่ที่ 261.430 ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งสิ้น 275.00 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 95.07 % ของความจุทั้งหมด และ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย ปริมาณน้ำอยู่ที่ 100.360ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งสิ้น 109.63 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 91.54 % ของความจุทั้งหมด ลงสู่ลำน้ำธรรมชาติ และคลองส่งน้ำโครงการชลประทานเพื่อรองรับพายนาลแกที่จะเคลื่อนเข้าฝั่งไทย

ทั้งนี้ทำให้ชาวนาที่ปลูกข้าวอยู่ในเขตเขื่อน 4 แห่งดังกล่าวเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อป้องกันความเสียหาย โดยข้าวที่ชาวนาทำการเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่อายุประมาณ 100 วันเท่านั้นซึ่งยังไม่โตเต็มที่ ซึ่งปกติแล้วข้าวที่โตเต็มที่จะต้องมีอายุ 120 วัน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ