หมู่เกาะอ่างทอง ขึ้นแท่น "อุทยานมรดกอาเซียน"

  • วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 16:39 น.

หมู่เกาะอ่างทอง ขึ้นแท่น "อุทยานมรดกอาเซียน"

น่าชื่นชม! หมู่เกาะอ่างทอง ขึ้นแท่น "อุทยานมรดกอาเซียน"จากความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และบริหารจัดการ"ขยะ"ที่ดีแต่ห่วง"ขยะทะเล"ที่มาจากทั่วโลกลอยมาเกยตื้น

นายปิยะ หนูนิล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยในรายการ Government Weekly ช่วง Live Talk จัดโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น.ทางเพจ "ไทยคู่ฟ้า" ว่าน่ายินดีที่หมู่เกาะอ่างทองได้รับการยอมรับให้เป็น "อุทยานมรดกอาเซียน" เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และที่สำคัญเพราะการบริหารจัดการที่ดี จึงสร้างความน่าเชื่อถือด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย ดังนั้นสิ่งที่อยากฝากถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยหรือต่างชาติ คือ อย่านำขยะเข้ามา ขอให้นำเข้ามาเท่าที่จำเป็น สิ่งใดหลีกเลี่ยงได้ขอให้หลีกเลี่ยง หรือสิ่งใดเป็นโทษต่อธรรมชาติย่อมไม่ควรทำ เพราะพืชสัตว์และธรรมชาติทางทะเลอ่อนไหวและละเอียดอ่อนมาก การอนุรักษ์ที่ดีที่สุด คือ อย่าไปยุ่งกับธรรมชาติ ดังนั้นการเข้ามาเที่ยวต้องตระหนัก อย่าสร้างขยะ พร้อมกับขอความร่วมมือช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทน

"ธรรมชาติเป็นของส่วนรวม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติต้องระมัดระวัง ด้วยความทนุถนอม ด้วยการอนุรักษ์ และรักษาให้อยู่กับเราไปนานๆ จึงอยากให้นักท่องเที่ยวตระหนักในสิ่งเหล่านี้" นายปิยะ กล่าว

สำหรับหมู่เกาะอ่างทองได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี 2523 มีเกาะแก่งต่างๆมากมาย จำนวน 42 เกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งขึ้นชื่อและโด่งดังว่า เป็น จังหวัดร้อยเกาะ แต่เกาะแก่งต่างๆ เกือบครึ่งหนึ่งอยู่ที่หมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก ถือเป็นแหล่งบริบาลสัตว์น้ำให้เข้ามาวางไข่ แม้แต่ปลาทูแห่งแม่กลองยังมาวางไข่ที่นี้ รวมถึงกุ้ง หอย ปู ปลาต่างๆที่หมู่เกาะอ่างทองและปะการัง ชีวิตใต้ท้องทะเล ณ หมู่เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์อย่างมาก

ทั้งนี้การบำรุงรักษาหมู่เกาะอ่างทอง จึงเข้มงวดเป็นพิเศษ เพราะวัตถุประสงค์การจัดตั้งเป็นอุทยาน คือ เพื่อการอนุรักษ์ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรู้จักหมู่เกาะอ่างทอง ไม่แพ้ส่วนอื่นๆ อาทิ เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า หรือ เกาะนางยวน ฯลฯ ซึ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้หมู่เกาะอ่างทองมีความหลากหลายทางธรรมชาติสูงถือเป็นห้องสมุดทางธรรมชาติที่ควรมาเรียนรู้ ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้ความสำคัญโดยเฉพาะมิติการดูแลความสะอาด ต้องปราศจากขยะ

"การจัดการขยะที่หมู่เกาะอ่างทอง ไม่น่ากังวล เพราะมีขยะน้อยมาก อาหาร นักท่องเที่ยวจะนำมาเอง ด้วยการเตรียมภาชนะมาใส่ ส่วนเศษอาหารที่เหลือจะนำกลับไปทิ้งบนฝั่ง หรือ ไปจัดการที่เกาะสมุย จึงไม่กังวลเรื่องขยะสักเท่าไร แต่เรื่องที่กังวล คือ ขยะทะเล ที่พัดมาจากจังหวัดอื่นๆ หรือต่างประเทศ เพราะทราบดีว่าขยะทะเลไม่มีพรหมแดน การบริหารจัดการขยะทะเลจึงน่าเป็นกังวลโดยเฉพาะช่วงมรสุม" หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง กล่าวว่า

 

ข่าวอื่นๆ