น่ารักประทับใจจบแล้วรุ่น1นักเรียนผู้สูงอายุรับประกาศนียบัตร

วันที่ 22 ก.ย. 2561 เวลา 14:14 น.
น่ารักประทับใจจบแล้วรุ่น1นักเรียนผู้สูงอายุรับประกาศนียบัตร
ผู้สูงอายุหิ้วตระกร้าหมากระหว่างรอรับใบประกาศนียบัตรหลังจบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกุดหวายจ.สุรินทร์

นายสมปอง พวงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุกุดหวาย โดยนักเรียนผู้สูงอายุต่างทยอยกันเดินทางมาพร้อมทั้งหิ้วตะกร้าหมากมาลงทะเบียน และรับชุดครุยที่มีการจัดเตรียมไว้ให้

นักเรียนผู้สูงอายุบางคนบอกว่านอนไม่หลับเลยทั้งคืนตื่นเต้นมาก เมื่อจบแล้วก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรและยังบอกอีกว่า"จบแล้วทำงานที่ไหนก็ได้"พูดและยิ้มแบบมีความสุข ซึ่งก่อนที่จะเริ่มพิธีรับจริงได้มีการซักซ้อมรับใบประกาศนียบัตร

นายสมปอง พวงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สูงอายุว่า วันนี้นับเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกุดหวาย เป็นโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะชีวิตมีกิจกรรมร่วมกับสังคมและชุมชนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ มีโอกาสแสดงศักยภาพ ความรู้และประสบการณ์ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชนสูงวัยอย่างมีพลัง สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนา ประเทศไทย 4.0 เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป

"โรงเรียนผู้สูงอายุได้เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 2 ปี มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 53 คน มีนักเรียนผู้สูงอายุที่จบหลักสูตรรุ่นที่ 1 จำนวน 35 คน ประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนและอวยพรสิ่งที่ดีๆสิ่งศิริมงคลแก่นักเรียนผู้สูงอายุทุกท่าน" นายสมปองกล่าว

หลังจากรับใบประกาศนียบัตร เสร็จมีการฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนาน นักเรียนที่จบและที่ยังไม่จบบอกอดใจไม่ไหวต้องลุกขึ้นฟ้อนรำด้วยกันอย่างสนุกสนาน จากนั้นก็ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและแยกย้ายกันถ่ายรูปตามซุ้มต่างๆที่จัดไว้ให้ และยังมีญาติที่มาร่วมแสดงความยินดีโดยการซื้อดอกไม้ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุที่จบในรุ่นที่ 1 ด้วย ความสุขใจ