ไอเดียเจ๋งสิ่งประดิษฐ์ระบบช่วยเหลือเปิดกระจกอัตโนมัติเมื่อรถตกน้ำ

วันที่ 22 มี.ค. 2561 เวลา 12:30 น.
ไอเดียเจ๋งสิ่งประดิษฐ์ระบบช่วยเหลือเปิดกระจกอัตโนมัติเมื่อรถตกน้ำ
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกคิดค้นระบบช่วยเหลือเปิดกระจกอัตโนมัติเมื่อรถตกน้ำ คว้ารางวัลระดับประเทศเตรียมต่อยอดจดสิทธิบัตร

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยกสนวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พร้อมคณะครูและนักศึกษา ร่วมกันแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทด้านการป้องกันภัยส่วนบุคคล ภายใต้ชื่อผลงาน "ระบบช่วยเหลือเปิดกระจกรถอัตโนมัติเมื่อรถตกน้ำ" ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ตกน้ำ

นายพิษณุ  รัตน์เลิศลบ ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก กล่าวว่า ผลงานดังกล่าวมีอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วย นายธีรพัฒน์  มิ่งภูษา นายณรงค์เดช  คุ้มฉาย, น.ส.อริสยาภรณ์  เชียงไตร โดยร่วมกันคิดค้นประดิษฐ์กับกลุ่มนักศึกษาชั้น ปวส. และ นักศึกษาชั้น ปวช. จำนวน 8 คน คือ นายจีราวุฒิ  สุขเกษม ,นายจิรายุทธ สุขเกษม, นายปวีร์  แก้วแจ้ง, นายนพรัตน์  ตลับเงิน, นายพันธ์ณรงค์  จันทร์พร, นายพนมพร  สุรเดช, นายสรุเดช  พลับน้อย, นายปรัชญา  เถื่อนทิม ใช้ระยะเวลาในการคิดค้นประมาณ 3 เดือน ก่อนจะนำผลงานชิ้นดังกล่าวส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ จนได้รางวัลมามากมาย

ล่าสุดได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 พระเจ้าวรงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานประทานโล่รางวัล และทอดพระเนตรผลงานสิ่งประดิษฐ์ ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ของระบบช่วยเหลือเปิดกระจกรถอัตโนมัติเมื่อรถตกน้ำของวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สร้างความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจให้กับสถาบันเป็นอย่างมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมจดสิทธิบัตรอย่างถูกต้อง

นายจีราวุฒิ สุขเกษม นักศึกษาชั้น ปวส. ชั้นปีที่ 2 กล่าวว่า สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลเกิดจากการคิดค้นร่วมกันระหว่างช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้า โดยผู้อำนวยการฯให้โจทย์มาว่าปัจจุบันมีอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์ตกน้ำและมีผู้เสียชีวิตอยู่บ่อยครั้ง จึงอยากให้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยชีวิตคนได้อย่างทันท่วงที และมีราคาไม่แพง จึงปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้คำแนะนำด้านต่างๆ จนเป็นผลสำเร็จ

ส่วนขั้นตอนของการติดตั้งนั้นเริ่มจาก 1.สำรวจระบบไฟฟ้ารถยนต์ 2.ติดตั้งกล่องควบคุมระบบช่วยเหลือเปิดกระจกอัตโนมัติเมื่อรถตกน้ำ 3.การเดินสายไฟฟ้า 12 โวลต์ เข้าแบตเตอรี่ 4.ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ 5.ติดตั้งสวิตช์ฉุกเฉิน 6.ทดสอบการใช้งานระบบเซ็นเซอร์ โดยมีกล่องควบคุมวงจรทั้งหมดที่ทำหน้าที่สั่งงานวงจร ควบคุมให้เปิดกระจกรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์แบบ 2 ประตู หรือ แบบ 4 ประตู ทั้งกระจกหน้า กระจกหลัง เพียงใช้ระยะเวลาเปิดกระจกแค่เพียง 7 วินาทีเท่านั้น ที่จะเอาตัวรอดออกมานอกรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถตกน้ำ เพราะถ้าหากไม่ได้ติดตั้งระบบนี้กระจกไฟฟ้าอาจไม่ทำงานและช็อตจนล็อคทันที ทำให้ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร จมน้ำเสียชีวิต

"ที่ผ่านมาได้พัฒนาถึง 3 เวอร์ชั่น ให้มีการติดตั้งร่วมกับระบบไฟกระพริบ และระบบเสียง ซึ่งหากไปประสบอุบัติเหตุยามค่ำคืน ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาก็จะได้ยินและสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนจนช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ส่วนค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์จะอยู่ที่ 2,500 – 3,500 บาท ล่าสุดมีบริษัทเอกชนติดต่อสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก หรือเบอร์โทรศัพท์ 089-7024105"นายจีราวุฒิกล่าว