โพลชี้ปชช.หนุนปุระชัยนั่งเก้าอี้นายก

วันที่ 18 มี.ค. 2554 เวลา 11:54 น.
เอแบคโพลเผยประชาชนร้อยละ 41.2 สนับสนุนร.ต.อ.ปุระชัย นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ชวน-สุดารัตน์ รั้งอันดับสอง

สำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่องบุคคลผู้เหมาะสมแข่งขันกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จะมีการแข่งขันในการเลือกตั้ง จะสนับสนุนใครเป็นคู่แข่ง ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี กับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผลการสำรวจพบว่า ร้อยละ 41.2 ระบุสนับสนุน ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ร้อยละ 38.4  , ระบุสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และร้อยละ 38.4 เช่นเดียวกับที่ระบุสนับสนุน นายชวน หลีกภัย ร้อยละ 35.2 , ระบุสนับสนุน นายกรณ์ จาติกวณิช ร้อยละ 34.7 , ระบุสนับสนุน นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ร้อยละ 32.7 , ระบุสนับสนุน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ร้อยละ 32.3 , ระบุสนับสนุน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ร้อยละ 20.8 ,  ระบุสนับสนุนนายเนวิน ชิดชอบ และร้อยละ  15.1 ระบุสนับสนุน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

นอกจากนี้ เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหน้าพรรค/ผู้บริหาร ที่ต้องการ ถ้ามีพรรคการเมืองพรรคใหม่เกิดขึ้น ซึ่งผลการสำรวจพบว่า ร้อยละ 65.4 ระบุว่า ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ร้อยละ 15.8 ระบุมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ร้อยละ 15.5 ระบุยึดมั่นในกติกา กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและความถูกต้อง ร้อยละ 11.8 ระบุกล้าคิดกล้าตัดสินใจ พูดจริงทำจริง ร้อยละ 11