ชัชชาติตั้ง5กุนซือช่วยหาเสียงชนะเลือกตั้งนั่งคณะที่ปรึกษา

วันที่ 09 มิ.ย. 2565 เวลา 15:21 น.
ชัชชาติตั้ง5กุนซือช่วยหาเสียงชนะเลือกตั้งนั่งคณะที่ปรึกษา
เปิดชื่อ5กุนซือช่วยชัชชาติหาเสียงชนะเลือกตั้ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิผู้ว่าฯกทม.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่3ตง8/2565 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การบริหาราชการของผู้ว่าฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์แก่งานราชการโดยส่วนรวมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามควาในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหา พ.ศ.2528 จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. นายนิคม ไวยรัชพานิช (อดีตประธานรัฐสภา)

2. นายสมศักดิ์ จันทวัฒนา (อดีต ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร)

3. นายอรรถพร สุวัธนเดชา (อดีตรองปลัดกทม.)

4. นายนิยม กรรณสูต (อดีตผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

5. นายปารุส อรหัตมานัส (อดีต ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง กทม.)

ผู้สื่อขาวรายงานว่า ทั้ง 5 คนดังกล่าว คือกุนซือตัวจริงที่วางแผนหาเสียงกับนายชัชชาติมา 2 ปีก่อนเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. กระทั่งได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร