กทม.ส่งหีบบัตรเลือกให้ทั้ง 6,817 หน่วยทั่วกรุง 50 เขตแล้ว

วันที่ 22 พ.ค. 2565 เวลา 07:55 น.
กทม.ส่งหีบบัตรเลือกให้ทั้ง 6,817 หน่วยทั่วกรุง 50 เขตแล้ว
ปลัดกทม.ตรวจเยี่ยมการส่งหีบบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.ตั้งแต่เช้าตรู่ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,817 หน่วยเลือกตั้งทั่ว 50 เขต

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.เวลา 05.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ก่อนจะนำไปยังหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งทั้ง 6,817 หน่วยเลือกตั้งทั่ว 50 เขตพื้นที่จะปฏิบัติเช่นเดียวกัน โดยเน้นความถูกต้องรัดกุมทุกขั้นตอน เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อย สุจริตโปร่งใส

นายขจิต กล่าวว่า วันนี้ได้มาตรวจความเรียบร้อยในการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ สำนักงานเขตบางเขน ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 223 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวม 150,213 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวม 152,133 คน โดยในเวลา 05.00 น. ได้เริ่มทยอยส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมกันทั้ง 50 เขต สถานการณ์โดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้ทยอยขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งตามจุดต่างๆ

ทั้งสี้ ส่วนของสภาพอากาศในช่วงเช้านี้ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 83% จากการพยากรณ์อากาศคาดว่าวันนี้จะมีฝน 60% อย่างไรก็ตามขณะนี้พบกลุ่มฝนในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี คาดว่าอาจจะมีฝนตกในช่วงบ่าย ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางหรือการจราจรติดขัด ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 17.00 น. โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรหมดอายุก็สามารถใช้ได้ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เลือกคนที่จะเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป