ไทยติดเชื้อโควิดเพิ่ม 4,739 เสียชีวิตอีก31

วันที่ 22 พ.ค. 2565 เวลา 07:43 น.
ไทยติดเชื้อโควิดเพิ่ม 4,739 เสียชีวิตอีก31
ศบค.อัพเดทยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 4,739 ราย เสียชีวิต 31 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,391 ราย เหลือผู้ป่วยกำลังรักษา 55,792 ราย

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด19 ประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวม 4,739 ราย

-จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 4,734 ราย

-ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 5 ราย

-ผู้ป่วยสะสม 2,188,059 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

-หายป่วยกลับบ้าน 7,391 ราย

-หายป่วยสะสม 2,157,462 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

-ผู้ป่วยกำลังรักษา 55,792 ราย

-เสียชีวิต 31 ราย

-จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,031 รายเฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย

-อัตราครองเตียง ร้อยละ 14.1