เช็คยอด"โควิดวันนี้" ติดเชื้อเพิ่ม 6,463 เสียชีวิต 41 ราย

วันที่ 20 พ.ค. 2565 เวลา 07:43 น.
เช็คยอด"โควิดวันนี้" ติดเชื้อเพิ่ม 6,463 เสียชีวิต 41 ราย
ศบค. รายงาน ยอดติดเชื้อโควิด19วันนี้ เพิ่มขึ้น 6,463 เสียชีวิต 41 ราย กลับบ้าน 7,091 ราย เหลือกำลังรักษา 58,910 ราย

เมื่อวันที่ 20 พค. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6,463 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 6,462 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 2,177,943 ราย (ตั้งแต่ 1 มค. 65)

-ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 4,401,378 ราย

-เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 41 ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 มค. 65 รวม 7,980ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 29,678 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 7,091 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65รวม 2,144,296ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63รวม 4,321,790 ราย

-เหลือกำลังรักษาตัว 58,910าย

-จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,137 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย

-อัตราครองเตียง ร้อยละ 14.1