โควิดกทม. ขึ้นนำอันดับ 1 "ชลบุรี" ยอดลดอยู่ที่ 3 จับตา นนทบุรี-ปทุมฯ"

วันที่ 15 ม.ค. 2565 เวลา 13:04 น.
โควิดกทม. ขึ้นนำอันดับ 1 "ชลบุรี" ยอดลดอยู่ที่ 3 จับตา นนทบุรี-ปทุมฯ"
ศบค.รายงาน 10 จังหวัด ผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม. ขึ้นนำอันดับ 1 ที่ 777 ราย ตามด้วย สมุทรปราการ ส่วน"ชลบุรี" อยู่ที่ 3 จับตา "นนทบุรี-ปทุมธานี" ยอดป่วยรายวันสูง

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันดังนี้ ว่า

-ผู้ป่วยรายใหม่ 7,793 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,459 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 42 ราย จากเรือนจำ 22 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 2270 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 2,316,408 ราย อยู่อันดับที่ 26 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 18 ราย / ยอดสะสม 21,916 ราย เป็นชาย 11 ราย หญิง 7 ราย อายุระหว่าง 44-92 ปี เป็นชาวไทย 16 ราย อังกฤษ 1 ราย ,อเมริกัน 1 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 13 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 2 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 3 ราย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 5,202 ราย ยอดสะสม2,217,124 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 77,368 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 527 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 105 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 14 ม.ค. 65 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 108,916,435 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 51,751,305 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 47,445,961 โดส เข็มที่ 3 จำนวน 9,719,169 โดส เฉพาะวันที่ 14 ม.ค. 65 ฉีดวัคซีนยอดรวม 602,487 โดส

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 777 ราย 2.สมุทรปราการ 681 ราย 3.ชลบุรี 525 ราย 4.ภูเก็ต 420 ราย 5.นนทบุรี 419 ราย 6.อุบลราชธานี 269 ราย 7.ปทุมธานี 239 ราย 8.นครศรีธรรมราช 194 ราย 9.เชียงใหม่179 ราย และ 10.ขอนแก่น 177 ราย