กพท.ปลดล็อกสายการบิน รับผู้โดยสารได้100 % เริ่มวันนี้

วันที่ 16 ต.ค. 2564 เวลา 13:38 น.
กพท.ปลดล็อกสายการบิน รับผู้โดยสารได้100 % เริ่มวันนี้
กพท. ออกประกาศแจ้งสายการบินปรับเวลางดบินภายในประเทศ 23.00-03.00น. ตามมาตรการลดเวลาเคอร์ฟิว ปลดล็อกให้ขายตั๋วโดยสารได้ตามความจุของเครื่องบิน มีผล 16 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 16 ตค. 64 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ลงนามในประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบิน และผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ฉบับที่ 7

ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่ห้ามบุคคลในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสูงและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00-03.00 น. และการขนส่งสาธารณะสามารถรับขนได้เต็มความจุของยานพาหนะ

สำหรับรายละเอียดของแนวปฏิบัติดังกล่าว มีดังนี้ 1.ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศจำกัดการปฏิบัติการบินในระหว่างเวลา 23.00-03.00 น. เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก และ 2.ให้มีจำนวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการทำการบินเที่ยวบินนั้นๆ และให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศพิจารณาการจัดที่นั่งในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อันจะมีส่วนช่วยในการป้องกันควบคุมโรค ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.64 เป็นต้นไป