logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ครม.เห็นชอบรับบริจาควัคซีนแอสตร้าจากเกาหลี 470,000 โดส

ครม.เห็นชอบรับบริจาควัคซีนแอสตร้าจากเกาหลี 470,000 โดส

12 ตุลาคม 2564

ครม.เห็นชอบรับการสนับสนุนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าจากเกาหลีจำนวน 470,000 โดส เน้นฉีดคนเกาหลีที่อาศัยอยู่ในไทยก่อน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากสาธารณรัฐเกาหลีจำนวน 470,000 โดส โดย ครม.เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอำนาจลงนามในร่าง Donation Agreement ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับไทย พร้อมลงนามในร่าง Tripartite Agreement ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี ไทย และบริษัทแอสต้าเซนเนก้า

โดยสาธารณรัฐเกาหลี มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ให้กับไทย จำนวน 470,000 โดส โดยจะเน้นการฉีดวัคซีนแก่บุคคลสัญชาติเกาหลีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก่อน

"การรับบริจาควัคซีน เป็นหนึ่งในแนวทางแผนการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม เพื่อให้มีการเร่งฉีดวัคซีนประชากรในประเทศไทยอย่างครอบคลุม และยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างไทย และนานาประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ดูแลคนไทยทุกกลุ่ม รวมถึงให้ความสำคัญชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศด้วย"น.ส.ไตรศุลี กล่าว