เปิดข้อมูล 13 เขื่อนทั่วไทยมีระดับน้ำเกิน 82 % ขึ้นไป

วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 17:17 น.
เปิดข้อมูล 13 เขื่อนทั่วไทยมีระดับน้ำเกิน 82 % ขึ้นไป
คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเปิดข้อมูลมี 13 เขื่อนในประเทศไทยที่ระดับน้ำเกิน 82 % ขึ้นไป ขณะที่เขื่อนภูมิพล-เขื่อนสิริกิติ์ยังมีน้ำไม่ถึง 50%ของความจุเขื่อน

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (National Hydroinformatics Data Center) ได้สรุปสถานการณ์เขื่อนในประเทศไทยที่พบว่ามีระดับน้ำมาก 82 % ขึ้นไป พบว่ามี 13 แห่งดังนี้ (ข้อมูล ณ 28 ก.ย.64)

1. เขื่อนแม่มอก (ลำปาง) ความจุอ่าง 110 ล้านลูกบาศก์เมตร 110 % ของปริมาณน้ำเก็บกัก

2. เขื่อนจุฬาภรณ์ (ชัยภูมิ) ความจุอ่าง 164 ล้านลูกบาศก์เมตร  103% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

3. เขื่อนหนองปลาไหล (ระยอง) ความจุอ่าง 164 ล้านลูกบาศก์เมตร 101% ของปริมาณน้ำเก็บกัก 4. เขื่อนลำพระเพลิง (นครราชสีมา) ความจุอ่าง 155 ล้านลูกบาศก์เมตร  95% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

5. เขื่อนประแสร์ (ระยอง) ความจุอ่าง 295 ล้านลูกบาศก์เมตร  94% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

6. เขื่อนมูลบน (นครราชสีมา) ความจุอ่าง 141 ล้านลูกบาศก์เมตร  92% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

7.เขื่อนทับเสลา (อุทัยธานี) ความจุอ่าง160 ล้านลูกบาศก์เมตร  90% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

8. เขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) ความจุอ่าง 224 ล้านลูกบาศก์เมตร  89% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

9.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (พิษณุโลก) ความจุอ่าง 939 ล้านลูกบาศก์เมตร 85% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

10. เขื่อนนฤบดินทรจินดา (ปราจีนบุรี) ความจุอ่าง 295 ล้านลูกบาศก์เมตร  85% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

11.เขื่อนลำแชะ (นครราชสีมา) ความจุอ่าง 275 ล้านลูกบาศก์เมตร  83% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

12.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ความจุอ่าง 960 ล้านลูกบาศก์เมตร 83% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

13.เขื่อนลำนางรอง ความจุอ่าง 121  ล้านลูกบาศก์เมตร 82% ของปริมาณน้ำเก็บกัก

ขณะที่ เมื่อดูข้อมูลคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ พบว่า เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำในอ่าง 6,285 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 47% ของความจุ

ยังเหลือพื้นที่รองรับน้ำมากกว่า 7,177 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำในอ่าง 4,091 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 43% ของความจุ ยังเหลือพื้นที่รองรับน้ำมากกว่า 5,419 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ในประเทศไทยมีเขื่อนอยู่ 33 เขื่อน ส่วนอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมี 448 แห่ง