ศบค.เผย กลุ่ม 607 ติดโควิดตายมากถึง 95 %

วันที่ 18 ก.ย. 2564 เวลา 12:10 น.
ศบค.เผย กลุ่ม 607 ติดโควิดตายมากถึง 95 %
ศบค. รายงาน ไทยติดโควิดอันดับที่ 29 ของโลก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,109 ราย เสียชีวิต 122 ราย เป็นกลุ่ม 607 ถึง 95 % ขณะที่ กทม.ยังโด่ง ติดเชื้อ-ตายสูงสุด

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 14,109 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 11,892 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,357ราย จากเรือนจำ854ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 6 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 1,462,901ราย อยู่อันดับที่ 29 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 122 ราย / ยอดสะสม 15,246 ราย เป็นชาย 70 ราย หญิง52 ราย อายุระหว่าง 34-91 ปี เป็นชาวไทย 118รายเมียนมา 4 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 83 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 33 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 6 ราย เสียชีวิตที่บ้าน 1 ราย (กทม.) โดยกทม. เสียชีวิตสูงสุด 23ราย โดย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อในพื้นที่ คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 13,280 ราย ยอดสะสม1,317,527 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 130,128 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 3,701 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 760 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 17 กย. 64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 43,889,427 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 28,611,321 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 14,657,681 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 620,425 ราย เฉพาะวันที่ 17 ก.ย. 64 ฉีดวัคซีนยอดรวม 547,324 ราย

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 2,843 ราย 2.สมุทรปราการ1,018 ราย 3.ชลบุรี 848 ราย 4.ยะลา 477 ราย 5.นราธิวาส 476 ราย 6.ระยอง 414 ราย 7.นนทบุรี 399 ราย 8.ปราจีนบุรี 385 ราย 9.ราชบุรี 378 ราย และ 10.สงขลา 370 ราย