โพลล์หวั่นคลายล็อกดาวน์ติดเชื้อระลอกใหม่ หนุนใช้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง

วันที่ 18 ก.ย. 2564 เวลา 08:47 น.
โพลล์หวั่นคลายล็อกดาวน์ติดเชื้อระลอกใหม่ หนุนใช้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง
กรุงเทพโพลล์ เผย ประชาชน ร้อยละ 62.7 กังวลค่อนข้างมาก หลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์อาจนำไปสู่การติดเชื้อระลอกใหม่ ขณะที่ ร้อยละ 71.7 เห็นด้วย ใช้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งใช้บริการร้านค้า

เมื่อวันที่18 ก.ย. 64 กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยคิดอย่างไร??หลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,200 คน พบว่า กิจกรรมที่ประชาชนทำหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมาคือ ได้กลับไปเปิดร้าน ได้กลับไปทำงาน ร้อยละ 15.5 รองลงมาคือ เดินเที่ยวห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้อยละ 11.9 และนั่งทานอาหารในร้าน ร้อยละ 11.4 ขณะที่ ร้อยละ 41.0 ระบุว่า อยู่บ้านเหมือนช่วงที่ยังไม่มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

เมื่อถามว่า เชื่อมั่นเพียงใดว่าสถานประกอบการ ห้างร้าน ต่างๆ จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ในระยะยาว ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.5 ระบุว่า เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 45.5 ระบุว่า เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

ส่วนความกังวลว่าหลังจากผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์อาจนำไปสู่การติดเชื้อระลอกใหม่ นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.7 ระบุว่า กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 37.3 ระบุว่า กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

สำหรับความเห็นต่อการเตรียมใช้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง สำหรับลูกค้าที่ เข้าร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ตัดผม คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม ต้องมีหลักฐานฉีดวัคซีนครบโดส หรือผลตรวจ ATK เป็นลบ ตั้งแต่ 1 ต.ค. นี้ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.7 เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า ลดความเสี่ยงจากการรับ และการแพร่เชื้อ โควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าคนอื่นๆ และพนักงานในร้าน ขณะที่ร้อยละ 28.3 ระบุว่าไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า เร็วเกินไปยังฉีดวัคซีนไม่ทั่วถึงทำให้เสียลูกค้าในกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจะถูกตัดสิทธิ์ในการใช้บริการ