"สว.สมชาย"ขอไฟเซอร์ฉีดเด็กมีโรคประจำตัวด่วน! ป้องกันเสียชีวิต

วันที่ 31 ก.ค. 2564 เวลา 13:20 น.
"สว.สมชาย"ขอไฟเซอร์ฉีดเด็กมีโรคประจำตัวด่วน! ป้องกันเสียชีวิต
สว.สมชายเรียกร้องจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กที่มีโรคประจำตัวด่วนป้องกันป่วยหนัก-เสียชีวิตเหมือนกลุ่มผู้ป่วย7โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์

นายสมชาย แสวงการ สว.และประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค โพสต์เฟซบุ๊กว่า

#ขอเรียกร้องจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กที่มีโรคประจำตัวด่วนครับจากข้อมูลและข่าวชัดเจนครับว่ามีเด็กที่มีความเสี่ยงจากโรคประจำตัว ป่วยจำนวนมากและบางส่วนเสียชีวิต จึงมีความจำเป็นที่เด็กกลุ่มเสี่ยงนี้ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตเป็นกรณีเร่งด่วน เหมือนกลุ่มผู้ป่วย7โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์

ขอเรียนผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนนตรี ศบค และ รมต กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อสั่งการให้จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้ฉีดกับเด็กที่มีอาการโรคตามที่ราชกุมารแพทย์วิทยาลัยแห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ออกจดหมายถึงอธิบดีกรมควบคุมโรคเพื่อขอให้จัดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กกลุ่มดังกล่าวแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา