ศบค.เปิดข้อมูล 117 เหยื่อโควิดเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย เสียชีวิตที่บ้าน 9 ราย

วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 12:53 น.
ศบค.เปิดข้อมูล 117 เหยื่อโควิดเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย เสียชีวิตที่บ้าน 9 ราย
ศบค. แถลงย้ำ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 17,345 ราย อยู่อันดับ 44 ของโลก เสียชีวิตอีก 117 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย มี 9 ราย เสียชีวิตที่บ้าน ขณะที่ยอดฉีดวัคซีนล่าสุด อยู่ที่ 17 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงาน สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 17,345 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 12,823ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 3,833 ราย จากเรือนจำ 681 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ8 ราย

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 117 ราย / ยอดสะสม 4,679 ราย

-ผู้เสียชีวิตทั้ง 117 ราย เป็นชาย 62ราย หญิง 55 ราย อายุระหว่าง 33-92 ปี เป็นชาวไทย 112 ราย เมียนมา 5 ราย โดยเสียชีวิตที่บ้าน 9 ราย (กทม. 8 ราย ปทุมธานี 1 ราย ) โดย กรุงเทพมหานคร เสียชีวิตสูงสุด 55 ราย สมุทรปราการ 9 ราย สมุทรสาคร 8 ราย ปทุมธานี 6 ราย นครปฐม 4 ราย ปัตตานี 4 ราย นราธิวาส 7 ราย สงขลา 1 ราย ตรัง 1 ราย ระนอง 1 ราย กาฬสินธุ์ 2ราย ร้อยเอ็ด 1 ราย นครพนม 1 ราย อุดรธานี 1 ราย สกลนคร 1 ราย สุโขทัย2 ราย นครสวรรค์ 2 ราย ตาก 2 ราย กำแพงเพชร 1 ราย พิษณุโลก 1 ราย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา จังหวัดละ 1 ราย

-ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง 66 ราย เบาหวาน 55 ราย ไขมันในเลือดสูง 21ราย โรคไต 21 ราย โรคอ้วน 9 ราย หลอดเลือดสมอง 10 ราย โรคปอด 5 ราย โรคหัวใจ 12 ราย และไม่มีโรคประจำตัว 8 ราย ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ คนในครอบครัว 16 ราย คนอื่นๆ 35 ราย(ร่วมงาน ผู้ดูแล ) อาศัย/เข้าพื้นที่ระบาด 44 ราย 70 ราย เข้าไปในสถานที่แออัดพลุกพล่าน 5 ราย (ห้าง รพ. เรือนจำ ) อาชีพเสี่ยง 2 ราย (ค้าขาย ) บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย ระบุได้ไม่ชัดเจน 13 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 578,375 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 10,678 ราย ยอดสะสม 381,170ราย

-เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 192,526 ราย

-ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 4,595 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,012 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 29 กค.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 17,011,477 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 13,225,233 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 3,786,244 ล้านราย

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 3,231 ราย 2.สมุทรปราการ 1,386 ราย 3.สมุทรสาคร 1,186 ราย 4.ชลบุรี 914 ราย 5. นนทบุรี 587 ราย 6.ฉะเชิงเทรา 479 ราย 7.นครปฐม 378 ราย 8.อุบลราชธานี 350 ราย 9.ปทุมธานี 330 ราย และ 10.สงขลา 324 ราย

-ขณะที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมแล้ว 197,365,402 ราย เสียชีวิต 4,214,617 ราย โดยประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับแรก สหรัฐอเมริกา 35,584,272ราย อันดับ 2 อินเดีย 31,571,295 ราย อันดับ 3 บราซิล 19,839,369 ราย อันดับ 4 รัสเซีย 6,218,502 ราย และอันดับ 5 ฝรั่งเศส 6,079,239 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 44