พระไม่ทิ้งโยม "วัดสุทธิวราราม" ดูแล รักษา เผาผู้ป่วยโควิด

วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 10:36 น.

ยามสงครามโรค "วัดสุทธิวราราม" เปลี่ยนพื้นที่บางส่วนเป็นศูนย์กักตัวและรักษาผู้ป่วยโควิด(สีเขียว) ตลอดจนเผาเมื่อเสียชีวิตจากโรคร้าย