น่าห่วง! ไทยติดโควิดพุ่งอันดับ 44 โลก ดับอีก 165 มี 21ราย เสียชีวิตที่บ้าน

วันที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 13:02 น.
น่าห่วง! ไทยติดโควิดพุ่งอันดับ 44 โลก ดับอีก 165 มี 21ราย เสียชีวิตที่บ้าน
ศบค. ย้ำ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 17,669 ราย อยู่อันดับ 44 ของโลก เสียชีวิตอีก 165 ราย มี 21ราย เสียชีวิตที่บ้าน 21 ราย ขณะที่ยอดฉีดวัคซีนล่าสุด อยู่ที่ 16.5 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงาน สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 17,669 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 14,782ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 2,609 ราย จากเรือนจำ261 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 17 ราย

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 165 ราย / ยอดสะสม 4,562 ราย

-ผู้เสียชีวิตทั้ง 165 ราย เป็นชาย 94 ราย หญิง 71 ราย อายุระหว่าง 22-99 ปี เป็นชาวไทย 162 ราย เมียนมา 1 ราย กัมพูชา 1 ราย และจีน 1 ราย โดยเสียชีวิตที่บ้าน 21 ราย (สมุทรปราการ 12 ราย ปทุมธานี 7 ราย ร้อยเอ็น 1 ราย ฉะเชิงเทรา 1 ราย) โดย กรุงเทพมหานคร เสียชีวิตสูงสุด 58 ราย สมุทรปราการ 32 ราย ปทมุมธานี 17 ราย นนทบุรี 9 ราย สมุทรสาคร 6 ราย ยครปฐม5 ราย ปัตตานี 5 ราย นราธิวาส 4 ราย สงขลา 1 ราย ระนอง 1ราย นครราชสีมา 2 ราย ร้อยเอ็ด 2 ราย บุรีรัมย์ 1 ราย อุบลราชธานี 1 ราย นครสวรรค์3 รายกาญจนบุรี 4 ราย ฉะเชิงเทรา 4 ราย เพชรบุรี 3 ราย ชลบุรี 2 ราย ระยอง 2 ราย ตราด 1 ราย สมุทรสงคราม 1 รายและอุทัยธานี 1 ราย

-ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง 74 ราย เบาหวาน 55 ราย ไขมันในเลือดสูง 33 ราย โรคไต 15 ราย โรคอ้วน 19 ราย หลอดเลือดสมอง 5 ราย โรคปอด 4 ราย โรคหัวใจ 9 ราย ตั้งครรภ์ 1ราย และปฏิเสธโรคประจำตัว 9 ราย ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ คนในครอบครัว 39 ราย คนอื่นๆ 33 ราย(ร่วมงาน เพื่อน เพื่อนบ้าน ) อาศัย/เข้าพื้นที่ระบาด 42 ราย 70 ราย เข้าไปในสถานที่แออัดพลุกพล่าน 8 ราย (ตลาด รพ. แคมป์คนงาน เรือนจำ ) อาชีพเสี่ยง 5 ราย (ค้าขาย รถสาธารณะ ) ระบุได้ไม่ชัดเจน 8 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 561,030 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 9,798 ราย ยอดสะสม 370,492 ราย

-เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 185,976 ราย

-ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 4,511 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,001 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 28 กค.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว16,591,329 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 12,858,570 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 3,732,759 ล้านราย

-ขณะที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมแล้ว 196,692,497 ราย เสียชีวิต 4,203,599 ราย โดยประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับแรก สหรัฐอเมริกา 35,487,490 ราย อันดับ 2 อินเดีย 31,526,622 ราย อันดับ 3 บราซิล 19,797,516 ราย อันดับ 4 รัสเซีย 6,195,232 ราย และอันดับ 5 ฝรั่งเศส 6,054,049 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 44