ราชทัณฑ์เผยพระราชทานอภัยโทษปีนี้เพิ่มเงื่อนไขผู้ป่วย6โรค-ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 17:43 น.
ราชทัณฑ์เผยพระราชทานอภัยโทษปีนี้เพิ่มเงื่อนไขผู้ป่วย6โรค-ผู้ป่วยติดเตียง
ราชทัณฑ์เผยเพิ่มเงื่อนไขอภัยโทษ 6 โรค ผู้ป่วยชรา-ป่วยติดเตียง-เหลือโทษจำไม่เกิน 1 ปี ให้ปล่อยทันที ส่วนกลุ่ม 4 กลุ่มผิดซ้ำซาก-ชั้นเลว-คดียาเสพติดรายใหญ่-โทษประหาร หมดสิทธิ์

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัวตามพ.ร.ฎพระ ราชทานอภัยโทษ 2564 คือ ผู้ต้องกักขัง ผู้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี รวมทั้ง ผู้พิการ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรง และชราภาพ เป็นต้น และกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ ได้แก่ ผู้ต้องราชทัณฑ์นอกเหนือจากกลุ่มแรก โดยจะได้การลดโทษในอัตราส่วนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับชั้นและฐานความผิด

“พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้เพิ่มอาการของโรคที่เป็นเงื่อนไขสำหรับผู้เจ็บป่วยให้ครอบคลุมกับสภาวการณ์ปัจจุ บันมากขึ้น โดยได้เพิ่มเติมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคอัมพาต โรคสมองเสื่อม โรคสมองพิการ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต และโรคตับวายเรื้อรัง เป็นต้น ตลอดจนให้ผู้เจ็บป่วยที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปีบริบูรณ์ที่จำเป็นต้องรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับให้อยู่ในข่ายได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้ด้วย”อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว

นายอายุตม์ กล่าวอีกว่า ส่วนผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ คือ ผู้กระทำความผิดซ้ำและไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม นักโทษเด็ดขาดชั้นต้องปรับปรุงหรือชั้นต้องปรับปรุงมาก ผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติดรายใหญ่ ที่ได้รับโทษจำคุกภายหลังพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2564 (เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563) และนักโทษประหารชีวิตที่เคยได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้ว

ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.นี้ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน โดยผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจะพ้นโทษในคราวเดียวกันตามพ.ร.ฎดังกล่าวจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กหรือโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ก่อน เพื่อให้มีความรู้ติดตัว สามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ต่อไป