รถตุ๊กตุ๊ก เอกลักษณ์ชาติไทย ในวันที่เจอพิษโควิด

วันที่ 26 ก.ค. 2564 เวลา 13:46 น.

เฮียชัย-วิชัย สุพัตรานนท์ : เจ้าของอู่รถตุ๊กตุ๊กที่ทำธุรกิจนี้มากว่า 4 ทศวรรษ เล่าถึงชีวิตคนอาชีพนี้ซึ่งเป็นอีกเอกลักษณ์ของประเทศ แต่วันนี้พวกเขากำลังย่ำแย่