ขสมก.แจ้งพบพนักงานติดเชื้อโควิด 14 ราย

วันที่ 24 ก.ค. 2564 เวลา 08:19 น.
ขสมก.แจ้งพบพนักงานติดเชื้อโควิด 14 ราย
เฟซบุ๊ก ขสมก. แจ้ง พนักงานติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 14 ราย

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 64 เพจเฟซบุ๊ก "BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ" โพสต์ข้อความระบุว่า ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำวันที่ 23กรกฏาคม 2564 พบพนักงานติดเชื้อฯ จำนวน 14 ราย

1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 129 เขตการเดินรถที่ 1

2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 60 (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ ณ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2)

3. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 136 เขตการเดินรถที่ 4

4. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 76 เขตการเดินรถที่ 5

5. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 1 เขตการเดินรถที่ 4

6. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 76 เขตการเดินรถที่ 5

7. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 95ก เขตการเดินรถที่ 1

8. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 71 (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดความดันโลหิตพนักงานประจำรถ ณ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 )

9. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 24 เขตการเดินรถที่ 8

10. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 205 เขตการเดินรถที่ 4

11. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 71 เขตการเดินรถที่ 2

12. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 67 เขตการเดินรถที่ 4

13. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 22 เขตการเดินรถที่ 2

14. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 189 เขตการเดินรถที่ 6